Samenleving ter discussie

Een inleiding in de sociale filosofie

4e druk | 1999 | Frans van Peperstraten
Samenleving ter discussie
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Samenleving ter discussie | Boek

9789062831562, 380 pagina's
€ 38,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

De samenleving ter discussie stellen betekent macht en rationaliteit ter discussie stellen. In relaties tussen mensen speelt macht altijd een rol, maar hoe kan deze macht worden gekarakteriseerd? Kan macht rationeel zijn of gaat macht per definitie tegen rationaliteit in? Over dit thema zijn in de filosofie zeer verschillende visies ontwikkeld, die alle een reeks nieuwe vragen opwerpen. Steeds hebben mensen gepoogd het definitieve antwoord te vinden op bovenstaande vragen.

In dit boek komen die antwoorden in hun historische volgorde aan de orde. Daarnaast behandelt de auteur de belangrijkste stromingen binnen de diverse maatschappijwetenschappen en de actuele filosofische ontwikkelingen. Elk hoofdstuk opent met een inleiding waarin de diverse filosofieën gesitueerd worden in hun tijd. Vervolgens komen de belangrijkste filosofen en filosofieën aan de orde, waarbij de kernpunten van de verschillende filosofieën gevisualiseerd zijn met als doel de lezer visueel houvast te bieden bij het verwerken van verbale argumentaties. Ieder hoofdstuk wordt afgesloten met een paragraaf waarin de grote lijnen worden besproken. Bij elke filosoof wordt een korte beschrijving gegeven van zijn leven en belangrijkste werken. Deze afsluitende paragraaf dient tevens als stof voor discussie. Achter in het boek staan vragen, die na bestudering van het hoofdstuk beantwoord kunnen worden.

Deze vierde, geheel gewijzigde druk van Samenleving ter discussie is niet alleen geactualiseerd, maar ook is de didactische kwaliteit van de tekst verbeterd. Bovendien zijn de filosofische argumentaties aanschouwelijk gemaakt door middel van tekeningen en illustraties.
De auteur is verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg.