Sociaal werk in Nederland

Vijfhonderd jaar verheffen en verbinden

4e druk | 2018 | Jan Bijlsma, Hay Janssen
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Sociaal werk in Nederland | Boek + website

9789046906279, 325 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 30,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Sociaal werk in Nederland | E-book

9789046967027, 325 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 30,50
  • Direct activeren in je Bookshelf-account
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

Door de eeuwen heen zijn er altijd mensen geweest die zich het lot van anderen aantrekken. Het boek Sociaal werk in Nederland gaat over de historie van het sociaal werk. Het bespreekt de geschiedenis van mensen in de marge van de samenleving en de ontwikkeling naar de moderne verzorgingsstaat.

Sociaal werk in Nederland maakt (toekomstig) sociaal werkers bewust van de lange traditie van hun werkveld. De geschiedenis wordt in het boek verbonden met de actualiteit en de huidige politieke context. De rode draad wordt gevormd door ‘verheffen’ en ‘verbinden’, de activiteiten die de kern vormen van het sociaal werk.

Bij dit boek hoort een website met extra studiemateriaal, interactieve oefeningen, studievragen en een interactieve begrippentrainer.

Dit boek is geschreven voor studenten die een sociale opleiding volgen in het hoger beroepsonderwijs.
De maatschappelijke context van het sociaal werk is een van de kernbouwstenen in het Landelijk Opleidingsdocument Sociaal Werk (2017). De geschiedenis van het sociaal werk en de samenhang met de politieke context vormen een belangrijke uitwerking van dit onderdeel.

Deze vierde druk is geheel geactualiseerd. Als de verzorgingsstaat verandert, heeft dit directe gevolgen voor het sociaal werk. De verschuiving van verzorgingsstaat naar participatiemaatschappij en de transitie van de centrale overheid naar de gemeenten spelen een belangrijke rol. Verder geeft het boek actuele aanvullingen op onderwerpen als toenemende marktwerking, de chaos rondom het PGB, de toenemende bureaucratie en de toenemende rol van wetenschappelijk onderzoek.

Jan Bijlsma was verbonden aan Windesheim Zwolle.

Hay Janssen is verbonden aan de lerarenopleiding maatschappijleer van Fontys Tilburg.