Sterk met een vitaal netwerk

Empowerment en de sociaal netwerkmethodiek

3e druk | 2020 | Maria Scheffers
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Sterk met een vitaal netwerk | Boek + website

9789046906804, 343 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 36,50
 • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
 • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
 • Op voorraad

Sterk met een vitaal netwerk | E-book

9789046968116, 343 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 36,50
 • Direct toegang tot het studiemateriaal
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Zelfstandigheid en participatie van burgers zijn de laatste jaren steeds belangrijker geworden. De zorgkracht van sociale netwerken en de betrokkenheid van de samenleving zijn door de overheid nadrukkelijk als uitgangspunt genomen. Van professionals in zorg en welzijn wordt verwacht dat zij mensen begeleiden bij het versterken van hun zelfregie en het vitaliseren en betrekken van hun netwerk bij het omgaan met problemen. Sterk met een vitaal netwerk helpt hen hierbij.


In dit boek staan empowerment en het inzetten van de sociaal netwerkmethodiek centraal. Deze methodiek stimuleert om samen met cliënten, hun naasten, mantelzorgers en vrijwilligers op planmatige, procesmatige en systematische wijze op zoek te gaan naar duurzame oplossingen en een passende samenwerking. Diversiteit, het ethisch perspectief en het inzetten van ervaringskennis zijn hierbij belangrijke uitgangspunten. Daarnaast is er aandacht voor positieve gezondheid, interprofessioneel werken en de capabilitybenadering. De cliënt ontvangt hiermee begeleiding die is aangepast aan zijn situatie. Dit resulteert in het optimaliseren van de kwaliteit van leven door middel van zelfregie, inbedding in een vitaal netwerk en waar nodig ondersteuning op maat.

De vele oefeningen en voorbeelden, in combinatie met het aanvullend online studiemateriaal in de vorm van casussen, cliëntprofielen met opdrachten en schema’s, diagrammen en formulieren om in te vullen, maken de uitgave praktisch en toegankelijk.

Het boek is geschreven voor studenten van opleidingen in zorg en welzijn en voor professionals in alle velden van de zorg- en welzijnssector.

In deze derde druk zijn de ervaringen van de gebruikers van de eerdere drukken verwerkt en zijn recente ontwikkelingen en actueel onderzoek opgenomen. Het boek sluit hierdoor opnieuw perfect aan bij zowel de opleidingen als de praktijk. Belangrijke vernieuwingen in de derde druk zijn:

 • Toegenomen belang van positieve gezondheid
 • Ervaringen met de Wmo 2015
 • Ruimte voor zowel de (gezondheids)zorg- als de welzijnsprofessional én voor interprofessioneel werken
 • Een nieuw hoofdstuk waarin reflectie en het ethisch perspectief extra aandacht krijgen
 • Aandacht voor de capabilitybenadering
 • Van diversiteit naar superdiversiteit
 • Nog meer didactische tools op de bijbehorende website

Maria Scheffers heeft veel ervaring in het begeleiden van jongeren en volwassenen. Zij was onder meer groepsleider, maatschappelijk werker en werkbegeleider. Vanaf 2008 had zij haar eigen bureau voor coaching en training. Naast de trainingen op maat die zij gaf aan professionals in (gezondheids)zorg, welzijn en maatschappelijke dienstverlening is zij gastdocent bij verschillende opleidingen Hogere Sociale Studies.

'Op micro- en mesoniveau wordt een aantal sociale-netwerk-methodieken beschreven, waarbij de relatie tussen empowerment de etnisch-culturele diversiteit nadrukkelijk aandacht krijgt. Diversiteit, ervaringskennis en interprofessioneel werken vormen onder meer de basis van deze methodiek. Bijzonder waardevol is een hoofdstuk over ethiek en verantwoord ethisch handelen. Cliëntprofielen, diverse casussen en opdrachten geven de lezer de mogelijkheid de methodiek in de praktijk succesvol in te zetten.' - NBD Biblion, oktober 2020