Taal in tekst

Het gebruik van taalkennis bij het vormgeven van een tekst

1e druk | 2005 | Eva M. Tol-Verkuyl, Geurt van Hierden (m.m.v.)
Taal in tekst

Taal in tekst | Code voor website

9789046960172 Onbeperkt toegang tot website
€ 37,95
  • Direct toegang tot het online studiemateriaal

Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

De uitgave Taal in tekst is uitsluitend als online uitgave verkrijgbaar. Na ontvangst van uw bestelling, ontvangt u van Uitgeverij Coutinho een toegangscode. Om deze uitgave te kunnen lezen, hebt u een internetverbinding nodig. Het boek is niet te downloaden.


Modern taalonderwijs gaat uit van taal-in-gebruik. Dit heeft voor het grammatica-onderwijs ingrijpende gevolgen: de nadruk komt te liggen op het herkennen van de effecten die woordkeuze en zinsvorming hebben op het tot stand komen van tekst.

Met dit boek presenteert de auteur een nieuwe 'taalgebruiksgrammatica', bestemd voor docenten, studenten van lerarenopleidingen en geïnteresseerden in taal en taalgebruik, waarin zij effecten demonstreert aan de hand van concreet tekstmateriaal.

Daarnaast presenteert de auteur de noodzakelijke grammaticale achtergrondkennis. Richtlijnen voor de analyse en beoordeling van het gebruik van taalkennis bieden de (aanstaande) docent didactische aanwijzingen voor een systematische aanpak die moet leiden tot taalbeschouwing: inzicht in en het bewuste gebruik van taalmiddelen bij het vormgeven van tekst.

Eva M. Tol-Verkuyl was tot 1994 verbonden aan de Hogeschool Holland. Taal in tekst is de didactische uitwerking van de denkbeelden over een taalgebruiksgrammatica die zij uiteenzette in haar proefschrift Fundamenten voor taalbeschouwing (2001). Eerder schreef zij ook Van opzet tot opmaak – Stappenplan voor het maken van verslagen en scripties.