Werken aan wonen

Huisvesting in Nederland

3e druk | 2018 | Siep van der Werf, Jan Kok
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Werken aan wonen | Boek + website

9789046906323, 336 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 38,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Werken aan wonen | E-book + website

9789046967355, 336 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 38,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Werken aan wonen | Code voor website

9789046967379 Onbeperkt toegang tot website
€ 8,50
  • Direct toegang tot het online studiemateriaal

Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

Mensen moeten wonen. Er zijn dan ook veel professionals die werken aan wonen. Het is belangrijk dat zij weten hoe huisvesting in elkaar steekt en welke ontwikkelingen er zijn op de turbulente woningmarkt.

Werken aan wonen biedt een overzicht van de vele aspecten die een rol spelen binnen de huisvesting. Centraal in dit boek staat de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat we goed wonen in Nederland? Om te begrijpen hoe de woningmarkt functioneert, grijpen de auteurs eerst terug op de geschiedenis van de volkshuisvesting. In de hoofdstukken daarna komt steeds een bepaalde invalshoek aan de orde: woningbouw, koper, huurder, verhuurder en samenwonen in buurt en wijk.

Op de ondersteunende website staan verwerkingsvragen, een begrippenlijst en de bijlage Wijkanalyse. Voor docenten die het boek voorschrijven zijn er op aanvraag hulpmiddelen voor de verwerking in het onderwijs beschikbaar, zoals meerkeuzevragen en powerpointpresentaties.

Werken aan wonen biedt een overzichtelijke inleiding op de woningmarkt en de huisvesting in Nederland. Dankzij de brede kijk is het boek geschikt voor studenten aan diverse economische, sociale, juridische en technische opleidingen. Denk hierbij aan opleidingen als Vastgoed & Makelaardij, Sociaal Juridische Dienstverlening (SJD), Urban Management, Stedenbouw, Logistiek en Mobiliteit (SLM), Social Work en Bouwkunde. Het boek is daarnaast geschikt voor professionals die zich bezighouden met huisvesting en leden van huurdersorganisaties.

De huisvesting is de laatste jaren sterk in beweging geweest. Ook het beleid en de wetgeving op het gebied van wonen zijn gewijzigd. Dit alles heeft zijn uitwerking op het boek, dat volledig herschreven is om aan te sluiten op de actualiteit. Nieuw is de rol van de wijkanalyse, waarvan de uitwerking is te vinden op de ondersteunende website.

Voor docenten die Werken aan wonen verplicht hebben voorgeschreven, is docentenmateriaal beschikbaar.

Dit materiaal bestaat uit:

  • PowerPoints
  • Word-document met multiplechoicevragen en antwoorden, waaruit je je eigen toetsen samen kunt stellen.
Docentenmateriaal aanvragen

Siep van der Werf is socioloog en was als hbo-docent en onderzoeker actief bezig met huisvesting. Hij schreef mee aan verschillende boeken voor het hbo, waaronder Sociologie voor de praktijk en Migranten in de Nederlandse samenleving. Jan Kok is sociaal-geograaf en planoloog en werkte als docent en onderzoeker aan de Universiteit van Amsterdam en bij Hogeschool Inholland. Hij heeft meegewerkt aan Basisboek Ruimtelijke Ordening en Planologie.

"Sinds de vorige druk in 2013 is er veel veranderd op het gebied van wonen en alle actuele ontwikkelingen staan in de nieuwe druk. Van der Werf en Kok hebben hun best gedaan om de ingewikkelde materie toegankelijk en begrijpelijk te maken. Met veel figuren, tabellen en aansprekende voorbeelden, waarvan een aantal uit de Woonbondpraktijk. Hoewel het boek in eerste instantie is bedoeld voor studenten is het ook heel bruikbaar voor leden van huurdersorganisaties." - Huurpeil, nr. 1, voorjaar 2019