Wetenschapsfilosofie in veelvoud

Fundamenten voor onderzoek en professioneel handelen

2e druk | 2003 | Victor van den Bersselaar
Wetenschapsfilosofie in veelvoud
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Wetenschapsfilosofie in veelvoud | Boek

9789062833863, 280 pagina's
€ 25,00
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Wetenschapsfilosofie is het onderzoek naar de grondslagen, de geldigheid en de reikwijdte van wetenschappelijke kennis en onderzoeksmethoden. Dat wetenschapsfilosofische reflectie van belang is voor wetenschappelijk onderzoekers behoeft dan ook geen betoog. Maar wetenschapsfilosofie is geen zaak voor filosofen en wetenschappelijk onderzoekers alleen.


Veel studenten in het hoger onderwijs komen terecht in een beroepspraktijk waarvoor een academische opleiding vereist is. Ook daar, in de praktijk van alledag, bij de overheid, in instellingen en bedrijven wordt in uiteenlopende gedaanten veel onderzoek gedaan. En wat geldt voor de geldigheid en de reikwijdte van wetenschappelijke kennis geldt ook voor de geldigheid en de reikwijdte van praktijkgeoriënteerde kennis. Daar komt bij dat de wetenschapsfilosofie goede aanknopingspunten biedt voor de reflectie op het beroepshandelen in het algemeen binnen een academische beroepspraktijk. Vandaar ook de ondertitel van dit boek.

In Wetenschapsfilosofie in veelvoud is gekozen voor een benadering van het wetenschappelijk onderzoek vanuit het perspectief van verschillende onderzoeksdomeinen: feiten, beleving, betekenissen, begrippen, regels en belangen. Meestal hebben onderzoekers immers te maken met problemen in verschillende domeinen tegelijk, en deze domeinen hebben elk hun eigen methode van onderzoek.

Dit boek is bestemd voor studenten in het wetenschappelijk en het hoger beroepsonderwijs en voor iedereen die geïnteresseerd is in de grondslagen van de kennis.

Voor deze tweede, herziene druk is de inleiding aangepast. Daarnaast zijn, waar nodig, aanvullingen gedaan bij de verwijzing naar actuele thema's en zijn de suggesties van meelezers verwerkt.
Victor van den Bersselaar is verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam en publiceerde onder andere (samen met K.J. Hoeksema) Discursieve vaardigheden: leidraad voor probleemanalyse, argumentatie en onderzoek (1998).