Basisboek kwantitatieve methoden

Statistiek met Exceltoepassingen

2e druk | 2013 | Donald van As, Jaap Klouwen
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Basisboek kwantitatieve methoden | Boek + website

9789046903568, 288 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 34,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Basisboek kwantitatieve methoden | E-book + website

9789046961438, 288 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 34,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek bespreekt de elementaire begrippen uit de beschrijvende en mathematische statistiek. Het hulpmiddel bij de statistische toepassingen is Excel.


Basisboek kwantitatieve methoden behandelt eerst, aan de hand van praktische voorbeelden, de wijze waarop grafieken en tabellen worden gebruikt om gegevens te sorteren en te expliciteren en zo statistisch onderzoek te ondersteunen. Belangrijk is dat de student een kritische houding ontwikkelt ten aanzien van dergelijk grafisch materiaal, dat te vinden is in rapporten, in krantenartikelen en op websites. Hierna worden de verschillende maatstaven uitgelegd voor ligging, onderlinge afwijking en vorm. Vervolgens bespreken de auteurs combinatoriek, elementaire kansrekening en het theoretische begrip kansvariabele. Dit vormt een inleiding op de meest voorkomende kansvariabelen in de (economische) statistiek, die in het vervolg van het boek aan bod komen: de binomiale kansverdeling en de normale kansverdeling. Het boek besluit met het bestuderen van mogelijk lineaire verbanden tussen twee variabelen: de lineaire regressieanalyse.

Basisboek kwantitatieve methoden – Statistiek is geschreven voor bachelorstudenten economie aan hbo en universiteit.

Deze herziene editie is geheel geactualiseerd. Er zijn diverse nieuwe voorbeelden toegevoegd in alle hoofdstukken. Verder wordt in deze nieuwe druk onder andere aandacht gegeven aan indexcijfers, covariantie en het gebruik van de twee bekendste typen grafische rekenmachines.

Donald van As en Jaap Klouwen zijn verbonden aan het Domein Economie en Management van de Hogeschool van Amsterdam. Van hen verscheen eveneens bij Uitgeverij Coutinho Basisboek kwantitatieve methoden – Wiskunde en financiële rekenkunde.