De economische manier van denken

4e druk | 2017 | Geert Woltjer
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

De economische manier van denken | Boek + website

9789046905852, 388 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 40,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

De economische manier van denken | E-book + website

9789046964279, 388 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 40,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Mensen begrijpen een economische theorie pas goed, als zij kunnen uitleggen hoe deze heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van onze economische samenleving. Dat is de kernboodschap van het boek De economische manier van denken. Niet de inhoud van de afzonderlijke economische theorieën staat centraal, maar hun gezamenlijke betekenis voor de economische ontwikkeling van Nederland.


De economische manier van denken gaat uit van de stelling dat economische ontwikkelingen vooral het gevolg zijn van schaarste en de voortdurende afweging die mensen maken tussen kosten en baten. De vele voorbeelden uit de geschiedenis verklaren economische ontwikkelingen. Op deze manier slaagt de auteur erin de economische gedachtegang helder uit te leggen terwijl hij tegelijkertijd inzicht geeft in de manier waarop economische wetmatigheden geleid hebben tot de huidige Nederlandse samenleving.

Bij De economische manier van denken hoort een website voor studenten met daarop een begrippenlijst, een begrippentrainer en vragen ter recapitulatie per hoofdstuk. 

Deze vierde herziene uitgave is uitgebreid met een hoofdstuk over de economische ontwikkelingen in de 21ste eeuw. Hierin besteedt de auteur aandacht aan onderwerpen als de financiële crisis, de eurocrisis, de veranderingen op de woningmarkt en duurzaamheid. Ook zijn voorbeelden geactualiseerd en grafieken bijgewerkt.

Het docentenmateriaal bestaat uit meerkeuzevragen.

Docentenmateriaal aanvragen

Geert Woltjer werkt als senior onderzoeker natuur en economie bij onderzoeksinstituut LEI in Den Haag.

''In dit heldere geschreven leerboek geeft de auteur in een goed opgebouwd geheel aan dat je de economische theorie pas leert kennen als je deze toepast op de economische werkelijkheid. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden wordt de lezer meegenomen in de wondere wereld van de economische wetenschap en de daaraan gerelateerde deelwetenschappen. ... Geert Woltjer schrijft in een levendige stijl met behulp van grafische middelen en houdt daarmee de interesse van de lezer stevig vast.'' - NBD Biblion, 2018