Bestuurskundig onderzoek

Een methodologische inleiding

3e druk | 2015 | Sandra van Thiel
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Bestuurskundig onderzoek | Boek + website

9789046904817, 238 pagina's 18 maanden toegang tot website
€ 27,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Bestuurskundig onderzoek | Code voor website

9789046960950 18 maanden toegang tot website
€ 7,50
  • Direct toegang tot het online studiemateriaal

!Let op: Hiermee koop je toegang tot het online studiemateriaal. Deze bestelling bevat geen boek. Wil je ook het boek bestellen? Kies dan voor "Boek + website" of "E-book + website"

Standaarddeviatie, steekproeven, validiteit: het zijn begrippen die studenten bestuurskunde leren aan het begin van hun studie, maar die vaak pas gaan leven wanneer zij aan hun bachelor- of masterscriptie toe zijn. De bestaande literatuur voor methoden en technieken is vaak nogal technisch en is bovendien niet toegesneden op hun vakgebied.


Bestuurskundig onderzoek is een inleiding in de onderzoeksmethodologie waarin de theorie direct toegepast wordt in de bestuurskunde. Daardoor krijgt het vak meteen betekenis. Bovendien wordt rekening gehouden met de specifieke eigenschappen van de bestuurskunde als onderzoeksgebied, bijvoorbeeld met het interdisciplinaire karakter ervan.

Het boek is een praktische handleiding. De auteur beschrijft alle onderzoeksstappen en geeft tal van praktische tips. Met behulp van de oefeningen kan de stof direct worden toegepast. Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoordsleutels. Hiermee is het boek niet alleen geschikt in onderwijssituaties, maar ook voor zelfstudie.

Bestuurskundig onderzoekis bedoeld voor studenten die voor het eerst kennismaken met bestuurskundig onderzoek. Dat zullen primair studenten bestuurskunde zijn, maar ook bestuursjuristen, beleidssociologen, politicologen en andere onderzoekers die zich bezighouden met het openbaar bestuur, kunnen veel baat hebben bij dit boek.

Op de website bij het boek staan open toetsvragen en multiplechoicevragen inclusief antwoordsleutels.

Aan deze derde herziene druk zijn teksten toegevoegd over onder andere evidence-based beleid en over QCA als techniek voor data-analyse. Verder wordt dieper ingegaan op onderwerpen als het experiment (hoofdstuk 6), nieuwe technieken voor de analyse van kwalitatieve data (hoofdstuk 11) en de integriteit van wetenschappelijk onderzoek (hoofdstuk 12). Daarnaast zijn meer recente en/of internationale voorbeelden gebruikt, passend bij de toegenomen internationalisering van de bestuurskunde. Ten slotte is er extra oefenmateriaal toegevoegd op de website, zowel voor studenten als voor docenten.

Het docentenmateriaal bestaat uit:

  • een antwoordsleutel voor de oefeningen aan het eind van elk hoofdstuk;
  • nieuwe toetsvragen;
  • een werkboek met nieuwe oefeningen.

 

Docentenmateriaal aanvragen

Sandra van Thiel is hoogleraar bestuurskunde aan de Radboud Universiteit. Naast het doen van onderzoek naar verzelfstandiging van overheidsorganisaties, geeft zij onderwijs in management van het openbaar bestuur en onderzoeksmethoden voor bachelor- en masterstudenten.