Cyclisch onderwijs ontwerpen

In vijf stappen naar passende leeractiviteiten

2e druk | 2017 | Anouke Bakx, Anje Ros, Erik Bolhuis
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Cyclisch onderwijs ontwerpen | Boek + website

9789046905791, 243 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 30,50
 • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
 • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Cyclisch onderwijs ontwerpen | E-book + website

9789046964200, 243 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 30,50
 • Direct toegang tot het studiemateriaal
 • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Als leerkracht sta je voor de uitdagende taak om je leerlingen voor te bereiden op de toekomst. Vanwege de aanhoudende stroom van onderwijsvernieuwingen, razendsnelle technologische ontwikkelingen en eisen van ouders moeten leerkrachten hun manier van werken steeds veranderen. Maar hoe doe je dat?


Cyclisch onderwijs ontwerpen (voorheen Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen) leert je hoe je je leeractiviteiten zo kunt inrichten dat je optimaal inspeelt op de verschillen tussen leerlingen en de onderwijsopbrengsten zo groot mogelijk zijn.

Hoofdstuk 1 gaat in op wat er van de leerkracht als professional verwacht wordt. In hoofdstuk 2 wordt beschreven hoe leerkrachten zelf de regie over hun onderwijs kunnen nemen door onderwijs(activiteiten) te ontwerpen volgens de vijfstappencyclus van opbrengstgericht onderwijs ontwerpen. In de hoofdstukken daarna worden deze ontwerpstappen uitgewerkt. Het laatste hoofdstuk gaat over werken met data in relatie tot het stellen van doelen en ontwerpen van onderwijs.

Cyclisch onderwijs ontwerpen (voorheen Opbrengstgericht onderwijs ontwerpen)  is in eerste instantie bestemd voor pabostudenten, maar het is ook geschikt voor professionals die al werkzaam zijn in de onderwijspraktijk.

 • Hoofdstuk 1 (visie op onderwijs) en hoofdstuk 9 (leerkracht als professional) zijn samengevoegd tot een nieuw hoofdstuk over wat een leraar is en doet
 • Hoofdstuk 2 en 3 (ontwikkelingspsychologie en leertheorie) zijn in samengevatte vorm opgenomen in hoofdstuk 4 over onderwijs activiteiten ontwerpen
 • Het nieuwe hoofdstuk 2 geeft een kader voor het zelf ontwerpen van onderwijs aan de hand van de vijf fasen van de ontwerp cyclus.
 • Elke fase wordt nader uitgewerkt in de daarna volgende hoofdstukken 4  t/m 7
 • Het nieuwe hoofdstuk 4 over ontwerpen gaat ook in op de vakdidactiek in de verschillende domeinen en het gebruik van ICT
 • Het oude hoofdstuk 8 (en nieuwe hoofdstuk 7) over evalueren is flink dunner geworden om ruimte te maken voor nieuwe onderwerpen
 • Er is een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het werken met data
 • Alle hoofdstukken zijn naast de theoriekaders uitgebreid met meer praktijkvoorbeelden en reflectieopdrachten

Anouke Bakx en Anje Ros zijn beide lector bij het lectoraat Leren en Innoveren aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie en tevens academic directors van respectievelijk de master Leren en Innoveren en de master Leadership in Education. Erik Bolhuis is docent/onderzoeker bij de master Leren en Innoveren aan Windesheim en promovendus op het terrein van werken met datateams.

'Goed leesbaar geschreven en vooral praktisch te gebruiken studieboek voor pabostudenten, maar ook voor werkers in het onderwijsveld.' NBD Biblion, 1 november 2017

‘Het boek is een duidelijke vernieuwing ten opzichte van de vorige uitgave. De titel dekt beter de lading dan de vorige. Het is een gemakkelijk te lezen boek, waarin duidelijk wordt uitgelegd hoe leerresultaten bevorderd kunnen worden en hoe leraren hun eigen onderwijs cyclisch kunnen aanpassen aan hun leerlingen.’ - Docente Fontys Hogeschool, september 2017

‘Zeer overzichtelijk en duidelijk opgebouwd. Mooi dat er ook veel ruimte is voor praktijkvoorbeelden.’ - Docente Fontys Hogeschool, september 2017

'Het betreft een echt naslagwerk, dat een goede onderbouwing aanreikt en tegelijk leerkracht en leerling in beweging zet om actief bij te dragen aan kwaliteitsverhoging in het onderwijs in brede zin.' - Zorg Primair, #08.2019