Gemotiveerd leren en lesgeven

De kracht van intrinsieke motivatie

2e druk | 2020 | Anje Ros, Jos Castelijns, Anne-Marieke van Loon, Kris Verbeeck
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Gemotiveerd leren en lesgeven | Boek

9789046907337, 168 pagina's
€ 21,95
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn ze betrokken en nieuwsgierig en beter in staat om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Ook halen ze vaak betere schoolresultaten. In de praktijk blijkt echter dat de motivatie van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan afneemt. Ze vinden het saai op school en zijn minder betrokken bij schoolse taken. Gemotiveerd leren en lesgeven zet motivatieprocessen helder uiteen en geeft aan wat je als leraar kunt doen om de intrinsieke motivatie van leerlingen te ondersteunen.

De theoretische uitgangspunten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, worden concreet gemaakt door casussen van klassensituaties uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De lezer krijgt praktische tips en suggesties aangereikt om een gemotiveerde leeromgeving te creëren, in de vorm van checklists, stappenplannen en aanwijzigingen voor het handelen van leraren. Aan de hand van prikkelende vragen wordt de lezer uitgedaagd om na te denken over de eigen schooltijd, de eigen motivatie, de wijze waarop hij of zij handelt in de klas en het effect van dit handelen op leerlingen. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan het omgaan met ongewenst gedrag in de klas en de rol van motivatie daarbij. Met behulp van concrete voorbeelden en tips, ontleend aan de zelfdeterminatietheorie, krijgt de lezer handvatten om ongewenst gedrag te voorkomen.

Dit boek is geschreven voor (aankomende) leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die hun onderwijs zo willen inrichten dat leerlingen op een gemotiveerde manier leren.

In de tweede druk is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het voorkomen van storend gedrag en de rol van motivatie daarbij. Sinds de invoering van passend onderwijs kampen leraren steeds vaker met gedragsproblemen van leerlingen, wat leidt tot meer stress en werkdruk. Dit hoofdstuk gaat over oorzaken van storend gedrag in de klas en wat leraren kunnen doen om dit te voorkomen. Met praktische voorbeelden en concrete tips, ontleend aan de zelfdeterminatietheorie, krijgt de lezer handvatten om storend gedrag in de klas te voorkomen. Bovendien is de tweede druk voorzien van meer praktijkvoorbeelden en opdrachten en meer informatie over het bevorderen van motivatie, zelfregulatie en evalueren.

Anje Ros is lector Goed Leraarschap, Goed Leiderschap aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Jos Castelijns is lector Eigentijds beoordelen in het onderwijs aan de Hogeschool De Kempel. Anne-Marieke van Loon werkt als associate lector Leren met ICT bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Kris Verbeeck werkt als senior onderwijsadviseur bij M&O-groep.