Geïntegreerd pedagogisch handelen

In voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs

1e druk | 2018 | Jeroen Onstenk
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Geïntegreerd pedagogisch handelen | Boek

9789046906422, 336 pagina's
€ 36,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Geïntegreerd pedagogisch handelen | E-book

9789046967430, 336 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 36,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Als leraar in het voortgezet en beroepsonderwijs heb je – welk vak je ook geeft - niet alleen (vak)didactische, maar zeker ook een goed ontwikkelde pedagogische bekwaamheid nodig.

 

Geïntegreerd pedagogisch handelen levert inzichten en handvatten hoe je in de context van de maatschappelijke ontwikkelingen en eisen aan het onderwijs de pedagogische opdracht van het voortgezet en beroepsonderwijs inspirerend, effectief en verantwoord in kan vullen. In het eerste hoofdstuk wordt de visie op geïntegreerd pedagogisch handelen in de klas en de drie dimensies daarvan belicht. De volgende vier hoofdstukken hebben betrekking op het pedagogisch handelen in de klas. Omdat de leraar dat niet alleen doet, gaat hoofdstuk 6 daarom in op het pedagogisch partnerschap met ouders. De laatste twee hoofdstukken plaatsen de aanpak van het boek in een breder maatschappelijk en professioneel kader.

Geïntegreerd pedagogisch handelen is bedoeld voor studenten aan de eerste en tweedegraads lerarenopleidingen, maar is ook van waarde voor leraren in het voorgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs.

Jeroen Onstenk is lector Pedagogisch-Didactisch Handelen in het Onderwijs aan Hogeschool Inholland. Hij schreef eerder ook Pedagogiek in de onderwijspraktijk voor de pabo en het primair onderwijs.

'Duidelijk, helder geschreven en verzorgd uitgegeven leerboek voor studenten van de eerste en tweedegraadslerarenopleiding en docenten in het vo en mbo. Gezien de huidige discussie over de relatie tussen docent en leerling in het vo/mbo een zeer actueel onderwerp.' NBD Biblion, 23 januari 2019

In het Vaktijdschrift Profiel (november 2019) is een artikel verschenen van Jeroen Onstenk: 'Pedagogisch handelen van mbo docenten'. Pedagogiek krijgt momenteel (weer) een steviger plek binnen het onderwijs. In Geïntegreerd pedagogisch handelen heeft Jeroen uitgewerkt dat pedagogisch handelen veel meer is dan een 'veilige werkomgeving' als randvoorwaarde voor effectief didactisch handelen. Een geïntegreerde benadering van pedagogisch handelen kent in zijn optiek drie dimensies: de pedagogische opdracht, het pedagogisch klimaat en het pedagogisch-didactisch vormgeven van de leeromgeving. Het spreekt voor zich dat deze dimensies niet los van elkaar staan maar op tal van manieren met elkaar zijn verbonden en op elkaar inwerken. Samen dragen ze bij aan het uieindelijke doel van beroepsonderwijs: de brede ontwikkeling van de student tot een zelfstandig, kritisch, sociaal en verantwoordelijke persoon, beroepsbeoefenaar en lid van de samenleving. Klik hier om het volledige artikel te lezen.