Pedagogische professionaliteit

Een inleiding op het werken met en voor jeugd

1e druk | 2021 | Roel van Goor, Loes Houweling
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Pedagogische professionaliteit | Boek + website

9789046907528, 141 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 21,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Pedagogische professionaliteit | E-book + website

9789046969120, 141 pagina's
€ 21,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Elk kind moet gezien worden, zich kunnen ontplooien en de kans krijgen deel te nemen en bij te dragen aan de samenleving. Bij de opvoeding van kinderen en jongeren zijn veel mensen betrokken. Deels zijn dit professionals. Deze  jeugdprofessionals dragen eraan bij dat kinderen en jongeren positief opgroeien. Deze opvoedverantwoordelijkheid vormt de basis van de pedagogische professionaliteit. Op een praktische en beschrijvende manier wordt in Pedagogische professionaliteit een toegankelijke inleiding gegeven op het werken met en voor jeugd.


Pedagogische professionaliteit beschrijft wat opgroeien, opvoeden en professionele bemoeienis in onze samenleving met zich meebrengen en wat deze betekenen voor je professionele rol binnen onderwijs, jongerenwerk, jeugdhulp, kinderopvang of de begeleiding van ouders. Vanuit drie dimensies wordt de professionele verantwoordelijkheid opgebouwd: het opgroeien en opvoeden van jeugdigen, de beroepsmatige betrokkenheid bij opgroeien en opvoeding en de professional als persoon. Pedagogische professionaliteit ontstaat uit de combinatie van deze drie dimensies. 

Pedagogische professionaliteit is geschreven voor de studies Pedagogiek, Social Work, pabo en lerarenopleidingen, maar is ook interessant voor andere opleidingen waarin het werken met jeugdigen een belangrijke plek heeft.

Roel van Goor is associate lector Jeugd en Samenleving bij Hogeschool Inholland. Bij Uitgeverij Coutinho heeft hij als co-auteur meegeschreven aan Leefwerelden van jongeren.

Loes Houweling is pedagoog en is als hoofddocent verbonden aan de bachelor- en masteropleidingen Ecologische Pedagogiek van Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij onderzoeker bij het lectoraat Jeugd van Hogeschool Utrecht en redactielid van Pedagogiek in Praktijk (PIP).

'Al met al een gedegen en goed leesbaar leerboek met interessante inhoud, studieopdrachten en online studiemateriaal, dat studenten zeker zal ondersteunen bij hun eerste maar ook volgende stappen op de lange weg van pedagogische professionaliteit en een uitstekende onderbouwing biedt voor het werken met en voor jeugd.' - PIP Pedagogiek in praktijk, oktober 2021