Opbrengstgericht leren, meer dan presteren

Een integrale aanpak van OGW en HGW

1e druk | 2013 | Bram de Muynck, Dick Both, Elsbeth Visser-Vogel (red.)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren | Boek

9789046903407, 190 pagina's
€ 26,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren | E-book

9789046961568, 190 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 26,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OGW en HGW) zijn de afgelopen jaren in hoog tempo doorgevoerd in scholen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als leraar wil je niet dat deze manieren van werken tot gevolg hebben dat je juist minder goed aan kunt sluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van je leerlingen. Dit boek laat zien hoe OGW en HGW elkaar positief kunnen beïnvloeden. Dat leidt tot een aanpak die zowel leerlinggerichtheid als een brede vorming bevordert en ook de kwaliteit van onderwijs ten goede komt.


Opbrengstgericht leren, meer dan presteren behandelt stap voor stap hoe je als docent je onderwijs kunt verbeteren via een combinatie van OGW en HGW. Door middel van veel praktische voorbeelden en uitleg wordt geïllustreerd hoe je zowel aan de (leer)resultaten als aan een brede ontwikkeling van leerlingen kunt werken. Het boek is als volgt opgebouwd: het eerste hoofdstuk bevat een terreinverkenning en een introductie van een zesfasenmodel voor kwalitatief goed onderwijs. De fasen die bij OGW en HGW worden doorlopen zijn uitgewerkt op respectievelijk groepsniveau (hoofdstuk 2), leerlingniveau (hoofdstuk 3) en niveau van de school (hoofdstuk 4). In het laatste hoofdstuk wordt de lezer uitgedaagd om een eigen visie te ontwikkelen op OGW en HGW.

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren is geschikt voor pabostudenten, studenten aan lerarenopleidingen gericht op het speciaal basisonderwijs en professionals in het basisonderwijs.

De auteurs zijn allen verbonden aan Driestar Educatief. De eindredactie wordt gevormd door Bram de Muynck (orthopedagoog, GZ-psycholoog en lector), Dick Both (bestuurskundige en senior managementadviseur) en Elsbeth Visser-Vogel (pedagoog, onderwijsadviseur en PhD-student).

'De inhoud is vakspecialistisch, maar begrijpelijk en benaderbaar. Informatie wordt afgewisseld met schematische overzichten, gebruikstools en kant en klare werk- en verwerkingsmodellen.' – NBD Biblion, 4 september 2013

'Dit boek kan leraren en hun leidinggevenden helpen meer opbrengstgericht en handelingsgericht te gaan werken ten behoeve van kwalitatief goed onderwijs. Wilt u hier meer van weten dan is dit boek zeker aan te bevelen!' – Criterium, Onderwijsblad op gereformeerde grondslag, september 2014

'Het boek biedt de IB-er een goed "kader" om de "fijn-afstemming" ten behoeve van een leerling te realiseren.' – Tijdschrift Intern Begeleiders, september 2014