Kijk naar de context!

Hoe sociaal werkers bijdragen aan sociale verandering en empowerment.

1e druk | 2024 | Lilian Linders, Josip Kesic, Niels Hermens (red.)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Kijk naar de context! | Boek

9789046908945, 152 pagina's Onbeperkt toegang tot website
Circa
€ 25,50
leverbaar vanaf juli
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

In een tijd waarin de uitdagingen op sociaal vlak alsmaar toenemen, is context-sensitief werken cruciaal. Kijk naar de context! geeft (toekomstige) sociaal werkers praktische handvatten en inzichten die onmisbaar zijn voor het aanpakken van structurele problemen in de samenleving en het versterken van de empowerment van hun cliënten.

In het boek wordt beschreven hoe professionals naast individuele casussen zich óók kunnen en moeten richten op collectieve actie om maatschappelijke problemen aan te pakken. De auteurs reiken hulpmiddelen aan waarmee sociaal werkers effectief kunnen samenwerken met burgers, professionals en organisaties zoals de gemeente. Ook moedigt het boek sociaal professionals aan om te reflecteren op de sociale en beleidsmatige omstandigheden die de situatie van hun cliënten beïnvloeden.

Kijk naar de context! bestaat uit acht hoofdtukken waarin verschillende terreinen van context-sensitief werken en empowerment worden verkend. De opdrachten in elk hoofdstuk dagen studenten uit om met de stof aan de slag te gaan en hun context-sensitieve competenties verder te ontwikkelen.

Voor wie?
Of je nu een beginnende student Social Work bent die de basisbeginselen van context-sensitief werken wil begrijpen, of een ervaren professional die op zoek is naar nieuwe benaderingen; Kijk naar de context! biedt waardevolle inzichten en praktische tools die helpen om te navigeren in een complexe en voortdurend veranderende samenleving.

------------------------------------------------------------------------------

Lectoraat Empowerment & Professionalisering
Kijk naar de context! kwam mede tot stand door de inzet van het lectoraat Empowerment & Professionalisering van Hogeschool Inholland. Dit lectoraat richt zich op actuele vraagstukken in het sociaal domein en op de aansluitende kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Ook spitst het lectoraat zich toe op de thema’s empowerment van (groepen) burgers en professionalisering van professionals in het sociaal domein. Meer info >

 

Lilian Linders, Josip Kešić en Niels Hermens vormen de redactie van het boek. De auteurs van de verschillende hoofdstukken werken bij het lectoraat Empowerment en Professionalisering van Inholland.

Lilian Linders is lector Empowerment & Professionalisering bij Hogeschool Inholland. Zij geeft leiding aan een team docent-onderzoekers dat samen met werkveldpartners onderzoek doet naar praktijkvraagstukken in het veranderende sociaal domein. Haar onderzoek richt zich op het vermogen van mensen (zoals burgers, professionals, vrijwilligers en cliënten) om zich tot die veranderingen te verhouden en vorm te geven aan empowerment.

Josip Kešić werkt als docent-onderzoeker bij het Lectoraat Empowerment & Professionalisering bij Hogeschool Inholland. Hij houdt zich bezig met nationalisme, nativisme en interculturele beeldvorming (imagologie) in Nederland, Spanje en de Balkan. Een van zijn recente publicaties is The Return of the Native. Can Liberalism Safeguard Us Against Nativism? (2022, met J.W. Duyvendak).

Niels Hermens is associate lector binnen het lectoraat Empowerment en Professionalisering bij Hogeschool Inholland. Binnen het lectoraat leidt hij de onderzoekslijn Impact van Sociaal Werk. Daarnaast is hij bestuurslid van het Centre of Expertise Preventie in Zorg en Welzijn van Hogeschool Inholland. In 2018 promoveerde hij op het onderwerp samenwerking tussen jeugdhulporganisaties en sportverenigingen.