KlasNL Podcasts

Maak kennis met de podcast KlasNL. Deze podcast is bedoeld voor NT2-docenten en andere professionals die graag meer willen weten over de NT2-leergang.

Samen met de auteurs Martijn Baalman, Anja Valk, Vita Olijhoek en Fouke Jansen hebben we vier korte afleveringen opgenomen waarin we de  uitgangspunten van de leergang bespreken. Tijdens de afleveringen bespreken we de ervaringen van de auteurs als NT2-docent, geven we tips voor docenten die met KlasNL werken en komt het nut voor cursisten aan bod: waarom moeten ze bepaalde dingen leren?

Als luisteraar is het niet nodig om de podcast in volgorde te beluisteren. Wil je meer weten over een bepaald onderwerp? Dan kun je naar de bijbehorende aflevering navigeren.

Wil je na het beluisteren van deze podcast nóg meer weten over KlasNL?
Stuur een e-mail naar info@coutinho.nl voor een persoonlijk advies of vraag een beoordelingsexemplaar aan via onze website. 

De stem van de cursist

Deze aflevering gaat over het creëren van een krachtige leeromgeving binnen de NT2-les. Samen met Anja Valk en Fouke Jansen bespreken we wat dit precies inhoudt en wat er allemaal bij komt kijken. Hoe zie je dat terug in de leergang KlasNL? En wat kun je hier als docent mee doen? En waarom is het nou eigenlijk zo belangrijk voor de cursisten?

Buitenschools leren en participatie

In deze aflevering bespreken we samen met Martijn Baalman en Vita Olijhoek over twee onderwerpen die nauw met elkaar verbonden zijn: buitenschools leren en participatie. We bespreken het nut van deze twee onderwerpen, hoe ze terugkomen in de leergang KlasNL en hoe je ze als NT2- docent binnen je lessen kunt inzetten.

Differentiëren kun je leren

Het onderwerp van deze aflevering is differentiëren; iets waar elke NT2-docent in zijn of haar werk wel mee te maken krijgt. Groepen zijn vaak heterogeen, en de cursisten hebben misschien wel heel verschillende onderwijsachtergronden of verschillende doelen. Ook kan het zo zijn dat er binnen een groep veel doorstroommomenten zijn. Dan is het natuurlijk de kunst om aan iedere cursist passend onderwijs te bieden.

In deze aflevering kijken we samen met Vita Olijhoek en Anja Valk specifiek naar de NT2-leergang KlasNL en hoe differentiatie daarin tot uiting komt. Ook bespreken we hoe je KlasNL kunt inzetten om te differentiëren binnen je lessen en sluiten we af met aan aantal praktische tips.

Woordenschat - Relevante en frequente woorden oefenen

In deze aflevering spreken we met Fouke Jansen en Martijn Baalman over het opbouwen van de woordenschat. Welke woorden zijn opgenomen in de leergang KlasNL en aan welke criteria moesten die woorden voldoen? Daarnaast bespreken we hoe cursisten die woorden kunnen oefenen en waarom er een aparte Woordentrainer is ontwikkeld.

KLASNL - NEDERLANDS LEREN NAAR A1, A2 EN B1
KlasNlL is een verfrissende leergang waarmee anderstaligen zich kunnen voorbereiden op het behalen van taalniveau B1. De leergang biedt een brede variatie aan tekstsoorten die cursisten in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, appjes,  telefoongesprekken en inschrijfformulieren. De taalhandelingen zijn steeds het uitgangspunt. Cursisten leren zo hun eigen boodschap naar voren te brengen. De lessen zijn opgebouwd via het ABCD-model. Er is veel aandacht voor herhalen, lezen & schrijven voor je plezier, het eigen maken van studievaardigheden en praktijkgericht leren en participeren. Naast de cursusboeken zijn er woordentrainers om te werken aan de productieve woordenschatkennis. Eind 2023 wordt de leergang uitgebreid met KlasNL - Nederlands leren naar B1.