Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs

1e druk | 2019 | Ewout van der Knaap
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs | Boek + website

9789046906774, 269 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 28,50
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs | E-book

9789046968062, 269 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 28,50
  • Direct activeren in je Bookshelf-account
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

Literatuur kan de taalverwerving in vreemde talen in het voortgezet onderwijs en secundair onderwijs op vele gebieden ondersteunen. Met literatuur en film kun je het oefenen van taalvaardigheden namelijk inhoud geven en koppelen aan communicatieve situaties. Taal is zoveel meer dan woorden en grammatica leren. Vanuit de inhoud en de bijzondere vorm kun je prikkelende en relevante opdrachten geven, waardoor leerlingen aan hun taalvaardigheid werken. In dit boek wordt aan de hand van veel praktische voorbeelden duidelijk dat literatuur en andere fictievormen al vanaf de onderbouw goed ingezet kunnen worden in het vreemdetalenonderwijs.


Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs helpt (aankomende) leraren vreemde talen om rijke, afwisselende, uitdagende lessen mét de inzet van literatuur en film te ontwerpen. De hoofdstukken bespreken de visies op literatuuronderwijs, hoe je tekstkeuze kunt laten aansluiten bij de literaire ontwikkeling van leerlingen, mogelijkheden om taalvaardigheidsdoelen aan literatuur te koppelen, het werken met interculturele benaderingen, het benutten van film voor fictieonderwijs en hoe literatuurgeschiedenis en het begrippenapparaat in het vreemdetalenonderwijs kunnen worden ingepast.

Bij het boek hoort een website met een schema voor het opzetten van je lessenserie, aspecten van didactische en letterkundige analyses, niveaubepaling voor literair lezen, een competentiemodel voor filmgebruik en een voorbeeld van een boektoets.

Dit boek helpt (aankomende) leraren vreemde talen en docenten Nederlands om rijke, afwisselende, uitdagende lessen mét de inzet van literatuur en film te ontwerpen.

Bekijk hier een filmpje van de auteur waarin hij het boek introduceert.

Ewout van der Knaap is hoofddocent Duitse letterkunde aan de Universiteit Utrecht en expert op het gebied van literatuurdidactiek. Per 1 september 2020 is Ewout benoemd tot hoogleraar Duitstalige literatuur en cultuur aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft als docent met verschillende doelgroepen (vmbo, havo, vwo, hbo) gewerkt.

‘Goed geschreven. Het is een boek dat zeker moet worden opgenomen in de verplichte ‘canon’ van de lerarenopleiding!! – docent Hogeschool Inholland, 4 juni 2019

‘Ik vind het een mooie aanvulling op ideeën over literatuuronderwijs. Hedendaagse leerlingen leven in een tekstrijke omgeving, maar lang niet alle "teksten" zijn in geschreven vorm. Juist door kunstvormen zoals literatuur, film, muziek enz. aan elkaar te koppelen ontwikkel je hun competenties de wereld om hen heen te "lezen" en kritisch te bevragen. Ik vind deze link dus mooi en de voorbeelden van hoe het concreet naar het onderwijs te vertalen waardevol.’,- docent Engels Hogeschool Utrecht, 13 juni 2019

‘Een van de betere Coutinho boeken. Overigens vind ik dat de beperking tot moderne vreemde talen ten onrechte is. Veel aangekaarte aspecten zijn ook bij Nederlands inzetbaar. Proficiat aan de auteur.’ – 13 juni 2019

‘Buitengewoon nuttig boek met concrete aanknopingspunten om literatuurlessen te ontwerpen, qua leerdoelen en qua vorm. Zowel docenten-in-opleiding als ervaren docenten kunnen met dit boek hun voordeel doen. Er is veel onderzoek aan de publicatie van dit recent verschenen boek vooraf gegaan. Het boek helpt ook voor de toepassing van differentiatie. Ook in dit boek valt te lezen welke voordelen ontstaan bij de introductie van "Freies Lesen", zoals ook op de site leelu.eu te lezen valt. Scholen in Hongarije, Italië en Nederland `zijn met "Freies Lesen" aan de slag gegaan met ondersteuning van de Universiteit Utrecht en de Universität Wien. Het boek legt ook de verbinding tussen het behandelen van literatuur en de inzet van films. Deze nieuwe publicatie wil ik van harte aanbevelen aan docenten en lerarenopleiders MVT. Op de lerarenopleiding is het een nuttig ondersteunend boek, die aanknopingspunten naar opleidingstheorie biedt.’ – docent Hogeschool van Amsterdam en docent SG Huizermaat, 8 juli 2019

'In deze publicatie legt Ewout van der Knaap ons op een didactisch sterk onderbouwde manier uit hoe literatuur en film in het onderwijs de taalverwerving van vreemde talen kunnen bevorderen en ondersteunen. Na een korte theoretische visie op het onderwijzen van literatuur en fictie biedt hij ons tal van werkvormen en leeractiviteiten aan. Hij doet dit met vele voorbeelden en ondersteunende schema's. Hierbij verwijst hij steeds naar zeer recente wetenschappelijke literatuur over de materie. Moeilijke woorden en vakwoordenschat legt hij op een eenvoudige manier uit. Dit boek is dan ook erg geschikt als handboek voor de lerarenopleiding, maar kan ook perfect gebruikt worden voor zelfstudie. Ieder hoofdstuk eindigt met een deeltje 'ter reflectie', waarbij de lezer een aantal vragen krijgt om te testen of hij de aangeboden leerstof beheerst. Ook verwijzingen naar het online studiemateriaal ontbreken niet . Het boek wordt besloten met een degelijke literatuurlijst en met een handige trefwoordenlijst. Een aanrader; in de wereld van ICT en talenonderwijs is dit boek een unicum.' - NBD Biblion, 10 juli 2019

'Wat een rijkdom! Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs is in drie opzichten méér dan een handboek voor het mvt-literatuuronderwijs: (1) de vier vreemde talen komen alle in tal van voorbeelden aanbod, maar voor Nederlands valt er ook veel te halen; (2) film krijgt als fictievorm een belangrijke plaats in het boek en (3) literatuur wordt waar mogelijk verbonden met taalvaardigheid.
De auteur toont meerdere gezichten: allereerst dat van de goed ingevoerde wetenschappelijke docent. Het boek geeft een actuele en leesbare state of the art waar het gaat om wetenschappelijke inzichten: over visies op literatuuronderwijs, over de ontwikkeling van literaire competentie, over de mogelijkheden en voordelen van integratie, over interculturaliteit, over vrij lezen, enz. Daarnaast betoont Van der Knaap zich een geestdriftige kenner en gids: het wemelt van de aanstekelijke voorbeelden en verwijzingen uit alle hoeken van hedendaagse media en oudere literatuur, van een kaasreclame tot Goethes Erlköning, van Beatles tot Brel, van poetry slam tot Verlaine, van Disney films tot Shakespeare en Cervantes, van Asterix en Obelix tot Maus en Persepolis. Tot slot toont de auteur het gezicht van de didacticus. De hoofdstukken zitten in een overzichtelijk didactisch gelid zodat het boek niet bezwijkt onder overladenheid, theorie en praktijk in evenwicht blijven en de stof dankzij de verschillende didactische ingangen behapbaar is.
Docenten die met dit boek worden opgeleid of nageschoold in literatuuronderwijs kunnen hun leerlingen bewust geletterd maken.' - Literatuurdidacticus, Universiteit Utrecht

'Hoe komt het toch dat leerlingen bij het woord literatuur vaak zo negatief reageren? Is het de puberteit of doen docenten iets verkeerd? Het boek van Ewout van der Knaap blijkt uitkomst te bieden voor wie het enthousiasme van leerlingen wil vergroten. Dit gedegen werk biedt een mooie basis om als sectie moderne vreemde talen na te denken over het opstellen of herzien van het curriculum, van de eerste klas tot het eindexamen. Dankzij dit heldere, overzichtelijke boek wordt het eenvoudig om literatuur en film effectief in te zetten bij moderne vreemde talen.' - Tijdschrift Didactief, december 2019

'Met Literatuur en film in het vreemdetalenonderwijs heeft Ewout vander Knaap een bruikbaar en welkom handboek geschreven voor docenten moderne vreemde talen die literatuur een meer centrale plek willen toekennen in het onderwijs. Hoewel er voor de verschillende talen, inclusief Nederlands, al dergelijke werken bestaan in de respectievelijke doeltalen, onderscheidt Van der Knaaps boek zich door zijn vergelijkende benadering en expliciete inbedding in de Nederlandse onderwijscontext. Hiermee verschaft het een didactisch instrumentarium dat nuttig is voor docenten in alle stadia van hun carrière.' Levende Talen Magazine, 2020|3

'Samenvattend heeft de lezer met dit werk een boek in handen dat – ondanks de zeer weinige hierboven genoemde tekortkomingen – heel goed gestructureerd, stevig doordacht, en theoretisch behoorlijk gefundeerd is, en dat zowel door taaldocenten als door didactici kan worden gebruikt. Van der Knaap eindigt zijn boek waar het werk van een taaldocent ook eindigt: bij methodologische kwesties van literatuuronderwijs in vreemde talen op een hoog niveau, omdat het daar niet zozeer om een vakoverstij-gende taalles gaat, maar om vakoverstijgend literatuuronderwijs, waar dan weer een ander boek aan kan worden besteed. De lezer kan alleen maar hopen dat het volgende boek van Van der Knaap het antwoord zal geven op de vraag hoe literatuurwetenschap, literatuurgeschiedenis en literatuur-theorie kunnen worden gehanteerd in een groep met anderstaligen.' Acta Neerlandica, 16-17 (2020). De hele recensie kun je hier lezen.