Werken in wijkteams jeugd

1e druk | 2021 | Leonieke Boendermaker, Marjolijn Distelbrink, Roel van Goor, Trees Pels (red.)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Werken in wijkteams jeugd | Boek + website

9789046908129, 208 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 25,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Werken in wijkteams jeugd | E-book + website

9789046970782, 208 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 25,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Wijkteams spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van en zorg voor jeugd en gezin. Door de diverse problematiek en de soms uiterst complexe casuïstiek is de taak van het wijkteam zeer breed. Preventie en signaleren vormen een belangrijk onderdeel van de taak, net als het versterken van het opvoedkundig klimaat in de wijk en tijdig de juiste hulp inzetten. Wijkteams bieden vrij toegankelijke hulp en vormen de spil van de jeugdzorg. Werken in wijkteams jeugd gaat in op alle aspecten van het werken in een wijkteam: van het leren aansluiten bij ouders en jongeren en het werken in een interdisciplinair team tot de kaders vanuit de wet en het gemeentelijk beleid.

 

Werken in wijkteams jeugd bestaat uit drie delen. In deel I komt de opdracht van wijkteams aan de orde en wat werken in een wijkteam voor professionals betekent. Deel II besteedt aandacht aan een aantal kernthema's waarmee alle professionals in een wijkteam te maken krijgen, zoals inclusief werken, werken met jongeren, eigen kracht stimuleren en veiligheid. Ten slotte komt in deel III aan de orde hoe individuele wijkteamprofessionals en wijkteams als geheel kunnen blijven leren om de kwaliteit van hun werk te onderhouden en versterken.

Het boek bevat veel praktijkvoorbeelden over werken in een wijkteam en geeft daarmee een op de praktijk gebaseerd inkijkje in het werkveld van (toekomstig) professionals die in of met wijkteams werken. De uitgave richt zich op de opleidingen Social Work en Pedagogiek en op andere opleidingen waar werken met ouders en jeugd in een wijkteam onderdeel van de opleiding is.


Bij deze uitgave is de A2-poster Samen achtjes lopen beschikbaar. Klik onderaan de pagina op de posterbutton voor meer informatie.


Bekijk hier het webinar met Leonieke Boendermaker en Marjolijn Distelbrink over het boek Werken in wijkteams jeugd (41.07 min.) :


Leonieke Boendermaker is sociaal pedagoog en werkt als lector Jeugdzorg bij de Hogeschool van Amsterdam en is projectleider bij de Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland.

Marjolijn Distelbrink is sociaal wetenschapper, werkt als senior onderzoeker bij het Verwey-Jonker Instituut en is coördinator van de Kenniswerkplaats Jeugd Amsterdam-Amstelland.

Roel van Goor is associate lector Jeugd en Samenleving en docent aan de masteropleiding Pedagogiek bij Hogeschool Inholland.

Trees Pels is pedagoog en werkzaam bij het Verwey-Jonker Instituut als senior onderzoeker. Daarnaast is zij adviseur kwaliteit van Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS).

"Werken in wijkteams jeugd is een boek vol inspiratie en bron van kennis voor mensen die als jeugdprofessional in een wijkteam jeugd (gaan) werken. [...] Tot slot wil ik van harte aanbevelen dit boek te lezen. Die aanbeveling geldt zeker als men begint met werken met jeugdigen, maar ook als professional met jarenlange ervaring in het werken met jeugd.  Werken met jeugd vraagt om flexibiliteit en meegaan met de voortdurende veranderingen in de maatschappij. Dit boek helpt om de verbinding te maken waarmee men aan deze flexibiliteit kan voldoen." - Sociale Psychiatrie, februari 2022