Professioneel pedagogisch handelen

Omgaan met probleemgedrag in opvoedingssituaties

3e druk | 2014 | Gerbert Sipman
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Professioneel pedagogisch handelen | Boek + website

9789046904213, 223 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 26,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Professioneel pedagogisch handelen | E-book + website

9789046962558, 223 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 26,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Veel professionele opvoeders ervaren dat de gedragsproblematiek onder kinderen en jongeren toeneemt. Daarmee omgaan, vraagt veel van hun kwaliteiten. Dit vernieuwende boek biedt hiervoor een aanpak gebaseerd op de ecologische pedagogiek, een stroming die de theorieën rond gedragsproblemen integreert.


In de ecologische pedagogiek wordt (probleem)gedrag beschouwd in relatie tot de omgeving. Professioneel pedagogisch handelen concretiseert deze relatief nieuwe stroming middels een helder model. De lezer leert te onderzoeken welke protectieve en/of risicofactoren het gedrag op welke wijze beïnvloeden. De vraag is steeds weer wat de professionele opvoeder kan doen om beter tegemoet te komen aan de extra (onderwijs-)behoeften van de kinderen/jongeren. Deze derde editie betreft een geactualiseerde druk naar aanleiding van de nieuwste ontwikkelingen en ervaringen van gebruikers. Het boek legt een sterke relatie tussen theorie en praktijk en bestaat uit vier delen. Eerst komen het kader rond probleemgedrag, de ecologische pedagogiek en traditionele theorieën rond gedrag aan bod. Het vierde deel gaat in op het voorkomen en verhelpen van problemen. Rode draad in elk deel is een casus met praktijkvragen. Het boek bevat veel praktische suggesties. De ondersteunende website biedt extra hulpmiddelen.

Professioneel pedagogisch handelen richt zich op studenten pabo, lerarenopleidingen, Pedagogiek, SPH en professionals die in een professionele setting omgaan met (groepen) kinderen.

De vorige druk is verschenen bij Boom Lemma Uitgevers.

Gerbert Sipman heeft ruime ervaring als leerkracht en intern begeleider in het reguliere onderwijs en het speciaal onderwijs. Hij is als docent pedagogiek en onderzoeker verbonden aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

'Een boek vol informatie met ter afsluiting twee kinddossiers om de theorie in de praktijk te oefenen!' - HJK, april 2015

'Het boek geeft brede informatie gekoppeld aan uitgebreide bijlagen en materiaal op een website. Het is goed leesbaar en goed volgbaar, met name door de opbouw, inleidingen, inhoudsopgaven, samenvattingen, tips, methoden, checklists, kijkwijzers en het gebruik van iconen. Het boek blijft dicht bij de pedagogische praxis en geeft daarbij casuïstiek, praktijkvoorbeelden, oefenmogelijkheden en literatuur, waarbij het de lijn lezen, toepassen en vragen volgt. De lezer wordt stap voor stap aan de hand meegenomen.' - Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 2015