Ruimtelijke economische dynamiek

Kijk op bedrijfslocatie en regionale ontwikkeling

3e druk | 2012 | Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy, Sjef van Hoof
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Ruimtelijke economische dynamiek | Boek + website

9789046900567, 184 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 27,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Ruimtelijke economische dynamiek | E-book + website

9789046961827, 184 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 27,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Ruimtelijke economische dynamiek geeft een overzicht van de belangrijkste theorieën in de economische geografie. Deze theorieën hebben betrekking op uiteenlopende, praktische onderwerpen, zoals de keuze van bedrijven voor een locatie, de rol van de overheid bij het bevorderen van de welvaart in een regio, de verschillen in concurrentiekracht van landen en regio’s, de invloed van citymarketing op de economische groei van steden, en legio andere onderwerpen. De theorie wordt met tal van voorbeelden toegelicht.


'Wat gebeurt waar? En waarom daar?' zijn de centrale vragen die een geograaf stelt. De economisch geograaf kijkt bij die vragen vooral naar de locatie en regionale spreiding van bedrijven en consumenten. Van oudsher worden locatievoorkeuren en regionale ontwikkeling verklaard uit ruimtelijke verschillen in kosten en opbrengsten tussen landen, regio’s en steden. Maar er zijn ook andere verklaringen te geven zoals de rol van de regionale cultuur, de effectiviteit van planologisch beleid en de evolutionaire wisselwerking tussen bedrijven en hun regionale omgeving.

Het boek is uitermate geschikt voor studenten en docenten in het hoger onderwijs.

Deze derde druk is grondig herzien. Naast het actualiseren van voorbeelden en theorieën, hebben de auteurs gekozen voor een nieuwe hoofdstukindeling. Alle belangrijke theoretische stromingen komen naar voren. Hierbij staat de toepasbaarheid voor studenten en docenten voorop.

Oedzge Atzema, Ton van Rietbergen, Jan Lambooy en Sjef van Hoof zijn economisch geografen verbonden aan de faculteit Geowetenschappen van de Universiteit Utrecht.

'Het boek is een uitstekende en actuele inleiding voor het hoger beroepsonderwijs en het wetenschappenlijk onderwijs in een wetenschap die zich in een toenemende belangstelling mag verheugen. Tevens biedt het overheden en bedrijven een theoretisch kader voor economisch-geografische vraagstukken. Prima inleiding in de economishe geografie voor het hoger beroepsonderwijs, het wetenschappelijk onderwijs en andere geïnteresseerden in deze wetenschap' – NBD Biblion, 5 december 2012