Filteren
Pedagogisch onderwijs

Pedagogisch onderwijs

Voor de pabo en de eerste- en tweedegraads lerarenopleiding biedt Uitgeverij Coutinho diverse generieke en vakspecifieke uitgaven. We spelen daarbij in op de nieuwste ontwikkelingen in het onderwijs. We actualiseren en verbeteren geregeld onze vertrouwde uitgaven en brengen nieuwe titels uit. Onze uitgaven zijn niet alleen interessant om te gebruiken tijdens de opleiding, maar kunnen ook als naslagwerk dienen als je daadwerkelijk voor de klas staat. Ben je benieuwd welke uitgaven passen bij jouw opleiding? Bekijk dan het onderstaande overzicht.

1-10 van 21 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren
  1. Psychologisch - Ontwikkeling

    Psychologisch - Ontwikkeling

    • Ondertitel : Psychologie voor het vo - werkboek
    • Auteurs : Jakop Rigter, René Diekstra
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kenni…

    Bekijk product
  2. Psychologisch - Ontwikkeling

    Psychologisch - Ontwikkeling

    • Ondertitel : Psychologie voor het vo - leerboek
    • Auteurs : Jakop Rigter, René Diekstra
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    De laatste jaren wordt op steeds meer scholen in het voortgezet onderwijs geëxperimenteerd met het doceren van inzichten afkomstig uit de psychologie. Soms als zelfstandig schoolvak en soms worden inhouden verspreid over al bestaande vakken of leergebieden. Er is een groeiende behoefte om kennis va…

    Bekijk product
  3. Communiceren is docentenwerk

    Communiceren is docentenwerk

    • Ondertitel : Contact maken, leidinggeven en luisteren in het onderwijs
    • Auteurs : Walter Geerts, René van Kralingen
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2021

    Een goede docent is iemand die kan communiceren. Om als docent nog beter les te kunnen geven, is het nodig dat je effectief communiceert. Hoewel je kunt leren hoe je een les vormgeeft en welke didactische werkvormen je hiervoor kunt gebruiken, is het een vak apart om door te hebben hoe je informatie…

    Bekijk product
  4. Art-Based Learning

    Art-Based Learning

    • Ondertitel : Handboek creatief opleiden
    • Auteurs : Jeroen Lutters
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Van kunstwerken kun je als student veel leren. Het boek Art-Based Learning is een uniek handboek voor toekomstige docenten in het kunst- en cultuuronderwijs. Het helpt ze om samen met hun studenten te onderzoeken hoe kunst kan bijdragen aan het ontwikkelen van een creatieve en onderzoekende geest. D…

    Bekijk product
  5. Gemotiveerd leren en lesgeven

    Gemotiveerd leren en lesgeven

    • Ondertitel : De kracht van intrinsieke motivatie
    • Auteurs : Anje Ros, Jos Castelijns, Anne-Marieke van Loon, Kris Verbeeck
    • Druk : 2e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Gemotiveerd leren en lesgeven zet motivatieprocessen helder uiteen en geeft aan wat je als leraar kunt doen om de intrinsieke motivatie van leerlingen te ondersteunen. Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn ze betrokken en nieuwsgierig en beter in staat om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Ook…

    Bekijk product
  6. Handboek voor leraren

    Handboek voor leraren

    • Auteurs : Walter Geerts, René van Kralingen
    • Druk : 3e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Een goede leraar doet ertoe. Er een worden is een mooie, maar soms lastige opgave. Je wordt immers geen leraar door domweg het ‘recept’ uit een boek te volgen. Toch zijn er wel handvatten die je kunnen helpen. In dit handboek vind je daarom de basis die je nodig hebt om een succesvolle leraar te…

    Bekijk product
  7. Democratie begint bij jezelf

    Democratie begint bij jezelf

    • Ondertitel : Ontwikkelen van burgerschap
    • Auteurs : Hubert Hermans, Rob Bartels
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    In een democratie is het belangrijk dat mensen openstaan voor verschillen en tegenstellingen en dat zij kunnen omgaan met spanningen die hierdoor kunnen ontstaan. Het helpt als zij in staat zijn om hun eigen opvattingen te zien vanuit het perspectief van anderen, in plaats van meteen te oordelen. He…

    Bekijk product
  8. Les is meer

    Les is meer

    • Ondertitel : 141 manieren om gewenst gedrag te bevorderen
    • Auteurs : Peter Teitler, Ruben Teitler
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2020

    Om lessen leuk en leerzaam te laten zijn, is het belangrijk dat de leraar de regie heeft over wat er in de klas gebeurt. Van leraren wordt verwacht dat zij een veilig leer- en leefklimaat creëren en de relatie goed houden tussen leraar en klas en tussen leerlingen onderling. De uitgave Les is meer…

    Bekijk product
  9. Seksuele vorming en diversiteit

    Seksuele vorming en diversiteit

    • Ondertitel : Inclusieve burgerschapsvorming op school
    • Auteurs : Mathieu Heemelaar
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2019

    Scholen hebben de taak te zorgen voor een sociaal veilig klimaat in en om de school en aandacht te besteden aan seksuele vorming, seksuele diversiteit en genderdiversiteit. Uit onderzoek van de  onderwijsinspectie in het po en vo blijkt dat scholen over het algemeen weliswaar aandacht schenken aan…

    Bekijk product
  10. Differentiëren in alle vakken

    Differentiëren in alle vakken

    • Ondertitel : 101 werkvormen en tips voor het voortgezet onderwijs
    • Auteurs : Johan Keijzer, Det van Gils, Karen Verheggen
    • Druk : 1e druk
      Verschijningsjaar : 2018

    Om tegemoet te komen aan verschillende leerbehoeften van leerlingen staat differentiëren op de agenda van veel scholen. Het is een complexe vaardigheid, want hoe houd je in de praktijk rekening met verschillen in een klas met dertig leerlingen? De vraag naar manieren om te differentiëren is daarom…

    Bekijk product

1-10 van 21 producten

Producten per pagina
Van laag naar hoog sorteren