Taalbewust beroepsonderwijs

Vijf vuistregels voor effectieve didactiek

2e druk | 2017 | Tiba Bolle, Inge van Meelis
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Taalbewust beroepsonderwijs | Boek + website

9789046905890, 296 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 44,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Taalbewust beroepsonderwijs | E-book + website

9789046964309, 296 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 44,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Een grote uitdaging in het (v)mbo is omgaan met verschillen in tempo, taalniveau, leerstijl, interesse en kennis van de leerlingen. Dit vraagt om aanpassing van werkvormen en lesstof aan de kenmerken van de leerlingen. In Taalbewust beroepsonderwijs worden vijf vuistregels voor taalbewust lesgeven geïntroduceerd. Door deze regels toe te passen, worden de lessen en leersituaties betekenisvol en leerzaam.


Wie taalbewust lesgeeft, weet de leerlingen te activeren en het onderwijs voor de leerlingen begrijpelijker en aantrekkelijk te maken. De verwerving van taalkennis en die van vakkennis zijn onlosmakelijk met elkaar verweven. Wanneer je hier als docent bewust op inspeelt, betekent dat een stimulans voor zowel de kennisontwikkeling als de taalontwikkeling van de leerlingen.

Dit boek is een toegankelijke en prikkelende uitgave voor alle (aankomend) docenten in het (v)mbo, zowel docenten Nederlands als beroepsvakdocenten. Het boek staat boordevol lesideeën en effectieve en uitdagende opdrachten. Theorie wordt geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en uitgewerkt in praktijkopdrachten waar docenten (in opleiding) zelf mee aan de slag kunnen. Aan de hand van het Referentiekader Taal wordt zichtbaar gemaakt wat je van de leerlingen mag verwachten in taal- en vakles en op stage.

De tweede druk van Taalbewust beroepsonderwijs is uitgebreid met recente literatuur, actuele onderwerpen zoals differentiatie, Nederlands als tweede taal en digitale geletterdheid. Ook zijn  handige didactische stappenplannen opgenomen voor activiteiten zoals studieteksten lezen, werkstukken schrijven, presentaties houden en reflectiegesprekken voeren.

Tiba Bolle en Inge van Meelis zijn verbonden aan het ITTA, Universiteit van Amsterdam en zijn sinds 1987 actief in het voorbereidend en middelbaar beroepsonderwijs als docent,  coach, trainer en adviseur.

‘De uitgave vormt een verbetering ten opzichte van de vorige versie doordat uitgegaan wordt van huidige actuele inzichten en het een goede verbinding vormt tussen theorie, praktijk en persoon. Het boek geeft heldere kaders en praktische voorbeelden die voldoende handreikingen bieden voor verdere vormgeving in de eigen onderwijspraktijk. Daarmee is het een boek dat uitnodigt tot verder overdenken en handelen en daarmee voldoende handvatten biedt voor de verdere uitwerking in de eigen praktijk (en dan met name binnen het hele voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs). Dit maakt het geheel ook sterk omdat het niet alleen de taaldocent betreft, maar alle betrokkenen docenten die daarin een eigen verantwoordelijkheid hebben binnen de gestelde kaders. Wij werken met een brede doelgroep van het onderwijs en daarbinnen met docenten VO en beroepsonderwijs. Voor deze doelgroep is het boek van harte aanbevolen en biedt het goede kaders voor verdere uitwerking en invulling.’ - Docent Fontys OSO, november 2017

'Het taalgebruik in dit boek, dat bestemd is voor docenten Nederlands en beroepsvakdocenten in het (v)mbo, is helder en actueel, de lay-out prettig en overzichtelijk. Een uitgebreide begrippenlijst, verklarende woordenlijst en verwijzingen naar literatuur die aanvullende informatie geeft, maken dit lesboek voor docenten compleet. In deze herziene tweede druk is meer aandacht voor het feit dat meer leerlingen met een vluchtelingenachtergrond in het (v)mbo binnenkomen en voor de extra steun die zij bij hun taalontwikkeling nodig hebben.' - NBD Biblion, 3 januari 2018