Vaardig met vakinhoud

Handboek vakdidactiek Nederlands

1e druk | 2023 | Jeroen Dera, Joyce Gubbels, Janneke van der Loo, Jimmy van Rijt (red)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Vaardig met vakinhoud | Boek + website

9789046908792, 384 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 44,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Vaardig met vakinhoud | E-book

9789046972908, 384 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 44,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Leg je in het schoolvak Nederlands de focus op inhoud, wat leerlingen moeten kennen, of juist op vaardigheden, wat ze moeten kunnen? Deze discussie komt in het denken over het schoolvak voortdurend terug. In Vaardig met vakinhoud: Handboek vakdidactiek Nederlands nemen de samenstellers een doelbewuste positie in: er wordt nadrukkelijk meer aandacht gegeven aan de inhoudelijke kant van het vak, zoals letterkunde en taalkunde, zonder daarbij de dimensie van vaardigheden, zoals begrijpend lezen, schrijven en spreken, tekort te willen doen.

Docenten die met dit boek worden opgeleid, leren schakelen tussen inhoud en vaardigheden in het schoolvak Nederlands en krijgen bruikbare didactische handvatten om interessante en betekenisvolle lessen te geven.

Het boek bestaat uit vier delen. Het eerste deel gaat over algemene ontwikkelingen in de samenleving waarvan (aankomende) docenten Nederlands op de hoogte moeten zijn om hun vak goed uit te oefenen. Hoe ga je om met de verschillende taalachtergronden van je leerlingen, hoe zet je digitale tools verantwoord in? Onderwijskundige thema’s als burgerschap, leesmotivatie en toetsing komen in dit deel ook aan de orde.

De drie andere delen gaan over communicatieve taalvaardigheid, taalonderwijs en literatuuronderwijs. Aan het einde van elk hoofdstuk staan reflectieve opdrachten en aanvullende leestips. Ook is er een website met concrete stage-opdrachten die je meteen in de praktijk kunt brengen.

Vaardig met vakinhoud  is bedoeld voor studenten van de eerste- en tweedegraadslerarenopleiding Nederlands. Het boek is ook interessant voor de docent die al voor de klas staat.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten Nederlands op een 1e of 2e graads lerarenopleiding.

Jeroen Dera is opleidingsvoorzitter van de master Educatie in de Taal- en Cultuurwetenschappen aan de Radboud Universiteit en specialist op het terrein van literatuurdidactiek.

Janneke van der Loo is universitair docent bij Communicatie- en Informatiewetenschappen aan Tilburg University en richt zich voornamelijk op schrijfvaardigheidsdidactiek.

Joyce Gubbels werkt als senioronderzoeker bij het Expertisecentrum Nederlands en is gespecialiseerd in (begrijpend) leesonderwijs.

Jimmy van Rijt is lerarenopleider Nederlands en werkzaam als universitair docent aan Tilburg University. Zijn specialisatie is grammaticaonderwijs.

Aan dit handboek werkten ruim twintig inhoudelijke experts mee. Door hun expertise samen te brengen, biedt dit handboek een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op vakdidactiek Nederlands.