Verschillen omarmen

Transcultureel systemisch werken

2e druk | 2018 | Nel Jessurun, Roxane Warring
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Verschillen omarmen | Boek + website

9789046906231, 367 pagina's
€ 48,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Verschillen omarmen | E-book

9789046966976, 367 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 48,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

In een maatschappij die steeds diverser wordt, kunnen hulpverleners niet meer uitgaan van één mensbeeld en één opvatting over psychische gezondheid. Zij zullen hun kennis en kunde een bredere basis moeten geven en gevoeliger moeten worden voor de diversiteit van hun cliënten. Het boek Verschillen omarmen biedt therapeuten en welzijnswerkers een breed hulpverleningskader dat toepasbaar is voor iedere cliënt, onafhankelijk van de (culturele) achtergrond.

Verschillen omarmen gaat in op de systeemtheorie en de communicatietheorie en maakt gebruik van antropologische ideeën om (cultuur)verschillen te duiden. Het behandelt de sociaal-maatschappelijke en menselijke factoren die in relaties een belangrijke rol spelen (zoals cultuur, migratie, gender, klasse, religie en spiritualiteit). Het reikt instrumenten aan voor het transcultureel en systemisch werken in de praktijk (waaronder het genogram). Het stimuleert de lezer zich bewust te worden van zijn eigen systeem en culturele achtergrond en toont hoe hij deze kan inzetten bij het ontwikkelen van transculturele vaardigheden.

Zowel in het boek als op de bijbehorende website wordt de theorie ondersteund door een groot aantal oefeningen en opdrachten die individueel, met collega’s of met het cliëntsysteem uitgevoerd kunnen worden.

Het boek is geschreven voor studenten van sociale opleidingen en menswetenschappen in het hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs. Daarnaast is het geschikt voor professionals die hun kennis rondom culturele diversiteit willen opfrissen of vergroten. Tenslotte kunnen docenten en trainers het boek gebruiken om diversiteit binnen hun vakgebied een plaats te geven.

Verschillen omarmen is een hernieuwde uitgave van de titel Transculturele vaardigheden voor therapeuten, die Uitgeverij Coutinho in 2010 heeft uitgebracht.

De auteurs hebben in deze tweede druk gekozen voor een nieuwe, bredere opzet met andere accenten en aanpassingen aan de actualiteit. De focus ligt meer op de systeemtheorie, het systematisch werken en de bredere context, verdiept met de invloed van gender en klasse.

Voor docenten die Verschillen omarmen verplicht hebben voorgeschreven, is gratis docentenmateriaal beschikbaar. Dit bestaat uit:

  • een handreiking voor docenten en trainers
  • de kaartjes bij het Roefa-Roefaspel.
Docentenmateriaal aanvragen

Nel Jessurun is maatschappelijk werker, systeemtherapeut, supervisor, leertherapeut en opleider, gespecialiseerd in interculturele problematiek.

Roxane Warring is transcultureel systeemtherapeut, (wijk)psycholoog en trainer, deskundig op het gebied van transcultureel en systemisch werken aan (het voorkomen/stoppen van) huiselijk geweld.

"Veelomvattend, overzichtelijk lesboek en naslagwerk voor studenten hbo en wo, professionals, docenten, trainers en therapeuten." - NBD Biblion, 10 oktober 2018