Samen sterk in onderwijs

Vind jouw studiemateriaal voor hoger en volwassenenonderwijs

Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Meer over Uitgeverij Coutinho

Studiemateriaal

Nieuwe & herziene uitgaven
Nieuw
Professionele autonomie in sociaal werk
Professionele autonomie in sociaal werk
Een model voor verantwoord handelen
Nieuw
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein
Inzichten uit de begeleidingskundige praktijk
Herzien
Lessen in orde
Lessen in orde
Handboek voor de onderwijspraktijk
Herzien
Spelend leren en ontdekken
Spelend leren en ontdekken
Handboek drama voor het basisonderwijs
Herzien
Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Basisboek wiskunde en financiële rekenkunde
Kwantitatieve methoden met Exceltoepassingen
Nieuw
Spreken met beeld
Spreken met beeld
Spraakmakende plaatjes voor anderstaligen