Samen sterk in onderwijs

Vind jouw studiemateriaal voor hoger en volwassenenonderwijs

Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Meer over Uitgeverij Coutinho

Studiemateriaal

Nieuwe & herziene uitgaven
Nieuw
Talenbewust lesgeven
Talenbewust lesgeven
Aan de slag met talige diversiteit in het basisonderwijs
Nieuw
Met recht bericht!
Met recht bericht!
Luisteren, in gesprek gaan, spreken en schrijven in juridische beroepsproducten
Nieuw
Praktijkboek broddelen
Praktijkboek broddelen
Succesvol behandeld
Herzien
Crisismanagement - omslag
Crisismanagement
Organisaties bij crises en calamiteiten
Nieuw
Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid
Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid
Samenspel tussen zorg en welzijn
Herzien
Samen opvoeden
Samen opvoeden
Oriëntatie op pedagogische werkvelden
Herzien
Taaltalent deel 3
Taaltalent deel 3
Leergang Nederlands voor midden- en hoogopgeleide anderstaligen
Herzien
Nederlands in actie
Nederlands in actie
Methode Nederlands voor hoogopgeleideanderstaligen
Nieuw
De werksleutel
De werksleutel
NT2, vaktaal en competenties
Herzien
Rekenen-wiskunde en didactiek
Rekenen-wiskunde en didactiek
De rol van de leerkracht in het basisonderwijs