Samen sterk in onderwijs

Vind jouw studiemateriaal voor hoger en volwassenenonderwijs

Uitgeverij Coutinho

Uitgeverij Coutinho is een educatieve uitgeverij gespecialiseerd in leermiddelen voor hoger onderwijs en volwassenenonderwijs. Wij maken ons sterk voor goed onderwijs. Wij geloven dat zorgvuldig uitgegeven leermiddelen en didactisch sterk onderwijsmateriaal hieraan bijdragen.

Meer over Uitgeverij Coutinho

Studiemateriaal

Nieuwe & herziene uitgaven
Herzien
Crisismanagement - omslag
Crisismanagement
Organisaties bij crises en calamiteiten
Nieuw
Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid
Gedragsverandering vanuit positieve gezondheid
Samenspel tussen zorg en welzijn
Nieuw
Werken aan maatschappelijke participatie
Werken aan maatschappelijke participatie
Praktijkboek voor zorg en welzijn
Nieuw
Professionele autonomie in sociaal werk
Professionele autonomie in sociaal werk
Een model voor verantwoord handelen
Nieuw
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein
Leren door reflecteren in het forensisch sociaal domein
Inzichten uit de begeleidingskundige praktijk
Nieuw
De werksleutel
De werksleutel
NT2, vaktaal en competenties