Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen

Praktijkboek voor onderwijs- en zorgprofessionals

1e druk | 2022 | Lies Korevaar, Jacomijn Hofstra

Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen | Boek + website

9789046906361, 197 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 30,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen | E-book + website

9789046971901, 197 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 30,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Steeds meer studenten kampen met psychische problemen en ervaren hierdoor belemmeringen bij het volgen van een reguliere opleiding. Een aantal van deze jongeren breekt hun studie zelfs voortijdig af en heeft hierdoor minder kans op een (goede) baan. De nieuwe uitgave Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen geeft inzicht in veelvoorkomende psychische problemen bij studenten. Het boek biedt daarnaast praktische en toepasbare handvatten om deze jongeren binnen het mbo, hbo en wo te begeleiden bij het volhouden van hun studie.

Het boek richt zich voornamelijk op individuele begeleiding met behulp van de bekende en veelgebruikte methodiek 'Begeleid Leren', opgenomen in de Databank Effectieve jeugdinterventies als effectieve interventie (volgens eerste aanwijzing). Het begeleiden van studenten met psychische problemen vraagt namelijk om maatwerk. Belangrijk hierbij is dat de jongeren in de eerste plaats benaderd worden als student en niet als cliënt.

Het boek bestaat uit twee delen. Deel 1 is theoretisch en behandelt de verschillende psychische problemen (ADHD, angst, autisme, borderline, eetstoornissen, psychose, depressie en manie) in relatie tot studeren. Er worden onderwerpen als openheid op school, stagelopen, ondersteuning en interdisciplinaire samenwerking besproken. In deel 2 komen praktische Begeleid Leren-interventies aan bod, zoals bondgenotengroepen, persoonlijke actieplannen tegen stress, een programma om cognitieve vaardigheden te trainen en een aanpak om eenzaamheid tegen te gaan.

Online studiemateriaal
Bij dit boek hoort een website met praktijkopdrachten en verdiepende materialen bij de verschillende hoofdstukken.

Voor wie
Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen
is geschreven voor hbo-studenten Toegepaste Psychologie, Social work (jeugd en zorg) en Pedagogiek. Het is ook geschikt voor studenten die relevante vakken of minoren volgen, zoals Begeleiding in de school of de masteropleiding Educational Needs.

Hiernaast richt het boek zich op onderwijsprofessionals, zoals studieloopbaanbegeleiders, mentoren en decanen, en professionals binnen het sociale domein, zoals psychologen, verpleegkundigen en anderen die betrokken zijn bij jongeren met psychische problemen. Ten slotte kan het boek van waarde zijn voor jongeren die zelf met psychische problemen een opleiding volgen.

-------------------------------------------------------------------

Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding
Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen
richt zich op het begeleiden van studenten binnen het mbo, hbo en wo, zodat zij hun opleiding succesvol kunnen (blijven) volgen. Onlangs verscheen bij Uitgeverij Coutinho Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding richt zich op de begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs. Meer info >

Innovatiewerkplaats Begeleid Leren
In 2010 heeft het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren opgericht. De IWP Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan jongeren, studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Meer info >

Lies Korevaar is lector Rehabilitatie bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij promoveerde op onderzoek naar een Begeleid Leren-programma voor mensen met psychiatrische problematiek.

Jacomijn Hofstra is sociaal psycholoog, gepromoveerd in de gedrags-en maatschappijwetenschappen. Ze werkt als senior onderzoeker op het gebied van Begeleid Leren bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Ook is zij hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie van de Hanzehogeschool.

Voor de Coutinho Festivalweken schreven de auteurs Lies Korevaar en Jacomijn Hofstra het artikel Mentale problemen bij studenten, over de urgentie van het begeleiden van studenten met psychische problemen.