Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding

Praktijkboek Begeleid Leren voor zorg- en onderwijsprofessionals

1e druk | 2024 | Lies Korevaar , Jacomijn Hofstra

Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding | Boek + website

9789046909218, 194 pagina's Onbeperkt toegang tot website
Circa
€ 30,50
leverbaar vanaf juli
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

In onze samenleving is scholing een paspoort voor werk. Helaas zijn er steeds meer jongeren die door psychische problemen uitvallen en het onderwijs zonder diploma verlaten. Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding biedt handvatten om jongeren met psychische problemen te begeleiden bij het verkennen, kiezen en verkrijgen van een (nieuwe) opleiding.

De auteurs maken daarbij gebruik van de methodiek Begeleid Leren, waarbij niet de psychische problematiek, maar de studiebelemmeringen die daarmee gepaard kunnen gaan het uitgangspunt vormen van de begeleiding. Daarmee onderscheidt Begeleid Leren zich van andere interventies voor jongeren met psychische problemen.

Het boek bestaat uit drie delen. In het eerste deel wordt de problematiek van schooluitval en de terugkeer van jongeren met psychische problemen beschreven. Ook wordt Begeleid Leren als methodiek geïntroduceerd. Het tweede deel gaat dieper in op de Begeleid Leren-methodiek en alle stappen in het traject worden aan de hand van casuïstiek beschreven. Dit deel wordt afgesloten met een praktijkvoorbeeld. In het derde deel is aandacht voor good practices en komt de implementatie van Begeleid Leren in organisaties aan bod.

Online studiemateriaal
Het leren toepassen van de Begeleid Leren-methodiek vereist oefening. Bij het boek is daarom online studiemateriaal beschikbaar: extra oefenmateriaal en invulbare werkbladen uit het boek.

Voor wie is dit boek?
Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding is geschreven voor (aankomend) professionals die jongeren begeleiden, zoals sociaal werkers, trajectbegeleiders, (psychiatrisch) verpleegkundigen, jongerenwerkers, rehabilitatiewerkers en psychologen. Daarnaast is het boek interessant voor onderwijsprofessionals, zoals studentendecanen en studieadviseurs.

---------------------------------------------------------------------------------

Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen
Jongeren met psychische problemen op weg naar een opleiding
richt zich op de begeleiding van jongeren die zijn uitgevallen in het onderwijs. Eerder verscheen bij Uitgeverij Coutinho Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen. Dit boek richt zich op het begeleiden van studenten binnen het mbo, hbo en wo, zodat zij hun opleiding succesvol kunnen (blijven) volgen. Meer info >

Innovatiewerkplaats Begeleid Leren
In 2010 heeft het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen de Innovatiewerkplaats (IWP) Begeleid Leren opgericht. De IWP Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan jongeren, studenten, cliënten, familieleden, docenten en hulpverleners over het kiezen, verkrijgen en behouden van een reguliere opleiding. Meer info >

 

Lies Korevaar was tot 1 oktober 2023 lector Rehabilitatie bij de Hanzehogeschool Groningen. Hij promoveerde op een onderzoek naar een Begeleid Leren-programma voor mensen met psychiatrische problematiek. Vanuit zijn functie als lector was hij coördinator van de Innovatiewerkplaats Begeleid Leren.

Jacomijn Hofstra is sociaal psycholoog, gepromoveerd in de gedrags- en maatschappijwetenschappen. Per 1 oktober 2023 heeft zij het stokje van Lies overgenomen als lector Rehabilitatie. Daarvoor was zij als senior onderzoeker op het gebied van Begeleid Leren werkzaam bij het Lectoraat Rehabilitatie van de Hanzehogeschool Groningen. Ook was zij hogeschoolhoofddocent bij de opleiding Toegepaste Psychologie.

Lies en Jacomijn vormen de redactie bij het boek en schreven mee aan verschillende hoofdstukken. Bij een aantal hoofdstukken zijn ook andere auteurs betrokken. Een deel van hen heeft ook meegewerkt aan Begeleid Leren voor studenten met psychische problemen.