De brede basis van het sociaal werk

Grondslagen, methoden en praktijken

2e druk | 2023 | Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Marc Hoijtink, Ed de Jonge, Lia van Doorn
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

De brede basis van het sociaal werk | Boek + website

9789046908143, 368 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 42,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

De brede basis van het sociaal werk | E-book + website

9789046970812, 368 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 42,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Sociaal werkers zijn als duizendpoten actief in de samenleving. In verschillende functies en organisatorische contexten werken ze samen met cliënten, professionals, ervaringsdeskundigen, vrijwilligers en actieve burgers. Ze worden geconfronteerd met individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Het zicht op de gemeenschappelijke basis van sociaal werk dreigt zo soms verloren te gaan. De brede basis van het sociaal werk brengt deze basis op diepgaande én overzichtelijke manier in beeld. Zo doet het recht aan de veelkleurigheid van het beroep en draagt het bij aan een krachtige beroepsidentiteit, een sterke positie van het beroep in de samenleving en het zoeken naar oplossingen voor urgente maatschappelijke kwesties.

Het boek bestaat uit vier delen. In deel I komen de grondslagen van sociaal werk aan bod en wordt de brede basis vanuit verschillende invalshoeken benaderd. In de delen II tot en met IV wordt vervolgens aandacht besteed aan ontwikkelingen in de praktijk. De indeling van deze delen is gebaseerd op de klassieke methoden van het sociaal werk: social casework, social group work en community development. Zo ontstaat een beeld van een professional die kan werken op individueel niveau evenals op het niveau van gezin, groep en gemeenschap, en die zich inzet voor een gezonde, duurzame en rechtvaardige samenleving.

Voor wie
De brede basis van het sociaal werk
is geschreven voor studenten van de hbo-bachelor Social Work en is ook geschikt voor andere hbo-opleidingen in het sociaal domein. De uitgave is ook interessant voor sociaal professionals die zich willen oriënteren op de laatste ontwikkelingen in het sociaal werk. In deze vernieuwde editie krijgen actuele en urgente maatschappelijke thema’s zoals preventie, klimaat, sociale basis en professionele besluitvorming uitvoerig aandacht.

---------------------------------------------------------------

'Enorm toepasbaar in de lessen én de praktijk.'
 Docent CHE

Interview met de auteurs
'Sociaal werkers worden geconfronteerd met individuele, sociale en maatschappelijke vraagstukken. Deze vraagstukken hebben een gemeenschappelijke basis die in de waan van de dag nog wel eens uit het oog wordt verloren.' We spraken auteurs Marcel Spierts en Ard Sprinkhuizen over het sociaal veld en de herziening van hun boek. Lees interview >

De brede basis van het sociaal werk is compleet herzien en geactualiseerd. De herziening gaat in op actuele thema’s zoals de energietransitie, maar ook het snijvlak van zorg en welzijn en hoe preventie hierin een rol kan spelen.

Zo zijn er enkele nieuwe hoofdstukken toegevoegd. Er is in deze nieuwe editie aandacht voor professionele oordeelsvorming. Hoe verhouden sociaal professionals zich ten opzichte van burgers en collega’s, de organisatie en de samenleving als geheel? Daarnaast wordt er in gegaan op werken op het snijvlak van zorg en welzijn. Hoe kunnen sociaal werkers bijdragen aan preventie en de verbinding zoeken met de gezondheidszorg? Tot slot is aandacht voor de rol van het sociaal werk bij de energietransitie in Nederland.

De diverse hoofdstukken zijn geschreven door verschillende auteurs met ruime expertise in het sociaal werk. Het boek staat onder redactie van Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Marc Hoijtink, Ed de Jonge en Lia van Doorn.

Bijdragend auteurs zijn: David ter Avest, Marijke van Bommel, Lia van Doorn, Kristel Driessens, Kees Fortuin, Jeroen Gradener, Marc Hoijtink, Erna Hooghiemstra, Maarten ter Huurne, Erik Jansen, Ed de Jonge, Raymond Kloppenburg, Jeroen Knevel, Carla Kolner, Els Overkamp, Peter Raeymaeckers, Margot Scholte, Jolanda Sonneveld, Marcel Spierts, Ard Sprinkhuizen, Lisbeth Verharen, Paul Vlaar, Vincent de Waal, Jean Pierre Wilken.

Het voorwoord is geschreven door Koen Hermans, KU Leuven.