Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs

3e druk | 2022 | Folkert Kuiken, Sible Andringa (red)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs | Boek + website

9789046908358, 480 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 57,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs | E-book + website

9789046971727, 480 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 57,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf


Het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs biedt NT2-docenten een uitgebreid overzicht van het taalonderwijs Nederlands aan anderstaligen: van taalverwerving tot didactiek, van alfabetisering tot toetsing en van uitspraak tot woordenschat- en grammaticaonderwijs.

De eerste drie hoofdstukken gaan in algemene zin over hoe je het Nederlands als tweede taal leert en onderwijst. In de daaropvolgende hoofdstukken komen de verschillende onderdelen van taalvaardigheid aan de orde: luisteren, spreken, lezen, schrijven, uitspraak, woordenschat en grammatica. De laatste hoofdstukken zijn gewijd aan alfabetisering en toetsing. In de hoofdstukken is veel aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren. De wetenschappelijke achtergronden die in elk hoofdstuk aan bod komen worden geïllustreerd aan de hand van voorbeelden en kaderteksten. Daarnaast bevat elk hoofdstuk vragen, opdrachten en een zelftoets.

Verschil vorige druk
Het handboek is volledig herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren.


Op de bijbehorende website is aanvullend materiaal beschikbaar, zoals werkvormen, extra opdrachten, referentiekaders, links naar videofragmenten, lijstjes met didactische tips en lesvoorbeelden.

Aan dit handboek werkten elf experts mee die allen hun sporen hebben verdiend in het NT2-onderzoek en/of de praktijk van het NT2-onderwijs. Door hun expertise samen te brengen biedt dit handboek een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op het NT2-onderwijs. Dit handboek is tot stand gekomen met mederwerking van Folkert Kuiken, Sible Andringa, Ineke de Bakker, Bart Bossers, Kaatje Dalderop, Nicky Heijne, Chrissy Hosea, Jeanne Kurvers, Annemarie Nuwenhoud, Anne Vermeer en Camille Welie.

Deze uitgave is alleen als gratis beoordelingsexemplaar te bestellen voor docenten die lesgeven op een lerarenopleiding NT2.

Het Handboek Nederlands als tweede taal in het volwassenenonderwijs is volledig herzien op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Er zijn twee nieuwe hoofdstukken over ‘leren leren’ en ‘uitspraak’. Binnen de didactiek is er meer aandacht voor differentiatie, feedback en buitenschools leren.

De informatie over maatschappelijke, politieke en culturele aspecten is in de nieuwe druk opgenomen als onderdeel van het hoofdstuk over Tweedetaalverwerving en tweedetaalleren.

De ontwikkelingen in het onderwijs, onderzoek en in wet- en regelgeving op het gebied van Nederlands als tweede taal gaan snel. Dat was de reden om het handboek geheel te herzien. De opzet van het handboek is daarbij zoveel mogelijk gehandhaafd, met kernbegrippen, vragen, opdrachten, leeswijzer, zelftoets en website, maar inhoudelijk zijn de hoofdstukken volledig geactualiseerd.

Folkert Kuiken (red.) is emeritus hoogleraar Nederlands als tweede taal en meertaligheid (UvA) en wetenschappelijk directeur van het Instituut voor Nederlands Taalonderwijs en Taaladvies (INTT) aan de UvA. Sible Andringa (red.) is hoogleraar Didactiek van de tweedetaalverwerving aan de UvA en coördinator van de duale masteropleiding Nederlands als tweede taal en meertaligheid.

Aan dit handboek werkten elf experts mee die allen hun sporen hebben verdiend in het NT2-onderzoek en/of de praktijk van het NT2-onderwijs. Door hun expertise samen te brengen biedt dit handboek een breed en tegelijkertijd diepgaand perspectief op het NT2-onderwijs. Dit handboek is tot stand gekomen met medewerking van Ineke de Bakker, Bart Bossers, Kaatje Dalderop, Nicky Heijne, Chrissy Hosea, Jeanne Kurvers, Annemarie Nuwenhoud, Anne Vermeer en Camille Welie.