KlasNL - Nederlands leren naar A2 - cursusboek 2

1e druk | 2021 | Martijn Baalman, Fouke Jansen, Vita Olijhoek, Anja Valk
KlasNL - Nederlands leren naar A2 - cursusboek 2

KlasNL - Nederlands leren naar A2 - cursusboek 2 | Boek

9789046908020, 350 pagina's
Circa
€ 34,95
leverbaar vanaf oktober
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

KlasNL is een verfrissende leergang voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren. In KlasNL - Nederlands leren naar A2 staat een fictieve inburgeringsgroep van acht cursisten centraal. NT2-cursisten volgen het leven van deze groep en leren op deze manier de taalhandelingen die ze nodig hebben op taalniveau A2.


KlasNL - Nederlands leren naar A2 bestaat uit twee cursusboeken. In twaalf lessen worden herkenbare onderwerpen en situaties behandeld.  In dit tweede cursusboek komen onderwerpen aan bod als beroepen, online kopen, natuur en milieu  en (vrijwilligers)werk. KlasNL biedt een brede variatie aan tekstsoorten die cursisten in het dagelijks leven kunnen tegenkomen, zoals e-mails, kaartjes, reclamefolders, omroepberichten en telefoongesprekken. In de lessen staan steeds de taalhandelingen centraal. Cursisten leren hun eigen boodschap naar voren te brengen. Dit doen ze in verschillende en deels activerende werkvormen. Cultuur, lezen en schrijven voor je plezier en aandacht voor liedjes complementeren iedere les.

De lessen zijn opgebouwd via het ABCD-model. Bij alle fasen zijn verschillende soorten oefeningen. Ook is er veel aandacht voor herhalen, het maken van leeskilometers en praktijkgericht leren. Dit laatste gebeurt zowel in de les als daarbuiten, in de vorm van opdrachten die cursisten stimuleren het geleerde in het dagelijks leven toe te passen. Met de KlasNL-kaart kunnen cursisten bijhouden in welke buitenschoolse situaties zij vaardigheden hebben toegepast en welke plannen zij hebben voor de komende weken. De leergang voldoet hiermee aan de eisen van de Wet inburgering (2022).

In de Woordentrainer die bij de cursusboeken hoort, staan de woordenschatoefeningen en woordenlijsten waarmee de cursisten kunnen werken aan hun productieve woordenschatkennis. Zo leren zij in dit deel van KlasNL ongeveer 1000 van de meest frequente en relevante woorden en beheersen ze aan het einde van KlasNL - Nederlands leren naar A2 2000 woorden.

Op de bijbehorende website vinden de cursisten studiewijzers, audio’s, woordenschat-, grammatica- en uitspraakoefeningen en de woordenlijsten met vertalingen in het Arabisch, Tigrinya, Engels, Frans, Spaans, Farsi, Turks en Russisch. Docenten kunnen docentenhandleidingen, studiewijzers, kopieerbladen en toetsen aanvragen.

Dit boek is geschreven voor anderstaligen die in een rustig tempo Nederlands willen leren. Dit kunnen laagopgeleiden zijn, maar ook middelbaar opgeleide anderstaligen.

Wil je deze leergang beoordelen om in te zetten in je lessen? Vraag dan een beoordelingsexemplaar aan van KlasNL – Nederlands leren naar A2 – cursusboek 1.

Docenten die KlasNL voorschrijven kunnen hier docentenmateriaal aanvragen. Dit materiaal bestaat uit:

  • de algemene docentenhandleiding;
  • de docentenhandleiding per les;
  • de kopieerbladen bij de oefeningen
  • een wegwijzer voor de website in de acht steuntalen van KlasNL, om cursisten te helpen met opstarten (ook beschikbaar op deze site);
  • de toetsen (een kleine woordenschat- en grammaticatoets per les en vaardighedentoetsen per drie lessen) en een Excel-bestand waarin de resultaten van de groep kunnen worden ingevoerd. Het beoordelingsmodel en de cesuur zijn te vinden in de docentenhandleiding per les.
Docentenmateriaal aanvragen

Martijn Baalman is taalwetenschapper, NT2-docent en leermiddelenontwikkelaar. Fouke Jansen is taalwetenschapper, trainer, adviseur en NT2-docent. Vita Olijhoek is taalwetenschapper, NT2-docent en opleider. Anja Valk is onderwijskundige, taalwetenschapper, NT2-docent en opleider. Fouke Jansen