Leren van kunst

Ruimte voor & door creativiteit

1e druk | 2018 | Olga Potters, Suzan Lutke
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Leren van kunst | Boek

9789046906149, 144 pagina's
€ 22,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Leren van kunst | E-book

9789046966921, 144 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 22,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Creativiteit met verbeeldingskracht als fundament is van groot belang voor opgroeiende kinderen. Creativiteit is een ingewikkeld begrip. Als je het vastlegt, in leerlijnen verwoordt of in stappen beschrijft, kan het als los zand tussen je vingers wegsijpelen. Toch kun je veel dingen doen en leren om de creativiteit van je leerlingen vleugels te geven. Over hoe je dat doet in het basisonderwijs gaat Leren van kunst.


Wat kunnen we leren van kunst als het gaat om creativiteit? Kunst maakt via kritische vragen ons hoofd en onze zintuigen wakker. Kunst nodigt uit tot dialoog door je uit te dagen tot het innemen van een ander perspectief. Daarmee voedt kunst de verbeeldingskracht en schept ruimte. Ruimte in tijd, voor ideeën, om uit te proberen, voor contact en om te ervaren. Ruimte dus ook voor persoonlijke betekenisgeving.

Leren van kunst laat in drie delen zien dat creativiteit heel goed gedijt bij dit soort ruimte en de verbindende factor is tussen de verschillende 21e-eeuwse vaardigheden. Het ‘Waarom’ gaat in op het maatschappelijk belang van dit boek. Vervolgens beschrijft het ‘Wat’ het theoretische fundament, gebaseerd op het onderzoek Didactiek 21e eeuw (D21). Tot slot biedt het ‘Hoe’ praktische suggesties voor in de klas.

Leren van kunst wil inspireren, informeren, uitdagen en verwarren. Het is geschreven voor (aankomende) leerkrachten en alle andere professionals in het basisonderwijs die ruimte voor creativiteit willen scheppen.

Suzan Lutke is musicus, muziekdocent en onderwijskundige. Zij runt een eigen adviesbureau voor de kunst- en cultuursector en het onderwijs. Olga Potters heeft aan ArtEZ gestudeerd en is leerkracht basisonderwijs en onderwijskundige. Zij is nu onderzoeker aan het lectoraat kunst- en cultuureducatie van ArtEZ.

‘Prettige open schrijfstijl, toegankelijk, niet teveel tekst op 1 bladzijde. Dit biedt ruimte aan denken en verbeelden. Verbeelding wordt overgelaten aan de lezer. Niveau is passend bij hbo. Beschrijft goed iets van proces van creativiteit en kunst inzetten in de beroepspraktijk.’ – docente Christelijke Hogeschool Ede, 27 maart 2018

'Super. Mooi vormgegeven, prettig leesbaar en zeer bruikbaar voor de studenten op de pabo. Dit was er nog niet. Het geeft studenten inzicht in het begrip creativiteit en hoe het in het onderwijs tot zijn recht kan komen.' - docente onderwijskunde Fontys Hogescholen, 3 april 2018

‘De vele voorbeelden met reflectieve vragen en inleidingen, vind ik prettig en prikkelend. De indeling Wat Waarom Hoe is goed gekozen, de eerste schematische weergave van deze indeling doet me denken aan How to be an artist of the word. De vormgeving is speels, met leuke combinaties van woord en beeld. Het gebruik van het kruisje (bullet) laat in een oogopslag zien dat het boek weleens eigenwijzer dan andere handboeken op het gebied van kunsteducatie zou kunnen zijn. Inhoudelijk biedt Leren van kunst ook inspiratie, ik denk dat studenten er veel praktische tips, ideeën en visie uit kunnen halen.’ – opleidingsdocent, 5 april 2018

‘Prachtig boek, heel inspirerend! Mooi vormgegeven, mooie inhoud. Zet me erg aan het denken over hoe ik mijn onderwijs mooier kan maken!’ – docente Windesheim, 12 april 2018

‘Duidelijk geschreven, heel goed bruikbaar voor onze studenten van de pabo. Dit boek gaat nadrukkelijk in op de rol van de leerkracht bij de ontwikkeling van kinderen op het gebied van creativiteit. Het geeft ook mooie voorbeelden.’ – docente Hogeschool Iselinge, 13 april 2018

‘De indeling van het boek is sterk en heeft een mooie opbouw van the why, naar the what, naar the how. Het sluit goed aan bij de behoefte van onze studenten en schetst een heldere context in de grote wereld van kunst en creativiteit. Het biedt een fundament om vanuit het belang en de onderliggende processen toe te werken naar concreet handelen in de klas.’ – docent Fontys Hogescholen, 16 april 2018

'Deze rijke uitgave is zeer geschikt voor (toekomstige) leerkrachten en onderwijsprofessionals die buiten de lijntjes durven te kleuren en creativiteit hoog in het vaandel hebben staan.' - NDB Biblion, 23 mei 2018

'Creativiteit is de prachtige en krachtige motor voor leren en leven, aldus de auteurs. Het zou gezien mogen worden als een grondhouding die we allemaal in ons hebben, maar waar we in ons huidig onderwijssysteem zo weinig een beroep op doen. En dat terwijl creativiteit een centrale rol speelt in de 21e eeuwse vaardigheden waarbij het gaat om het ontwikkelen van een onderzoekende houding en het kunnen denken buiten de gebaande paden. Het is daarbij aan de leerkracht om tijd en ruimte te bieden aan de gedachten, ideeën, betekenisverlening en uniekheid van elk individueel kind; iets wat in deze uitgave veelvuldig wordt benadrukt. Dat is mijns inziens de krachtige onderliggende boodschap van dit zeer praktische handboek. Een boek naar mijn hart wat ook nog eens makkelijk wegleest!' - Het Jonge Kind, juni 2018

'Ik vind het een mooie, kunstzinnig uitgewerkte uitgave. Origineel, buiten kaders, vragen oproepend (bijvoorbeeld de foto's), soms geestig, goed ondersteund met sprekende praktijkvoorbeelden en tegelijk wetenschappelijk onderbouwd door het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt. De schrijfstijl is prettig, uitnodigend en pakkend. Fijn dat wordt aangeraden de hoofdstukken te lezen vanuit eigen wens en/of behoefte. Elke hbo geschoolde student/docent kan hier naar mijn idee goed mee uit de voeten. De betere mbo-student denk ik ook.' - Docent Fontys Hogeschool, 13 juli 2018