Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool

Een dynamische visie op leren en onderwijzen

1e druk | 2017 | Herman Veenker, Henderien Steenbeek, Marijn van Dijk, Paul van Geert
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool | Boek + website

9789046905494, 251 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 30,50
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool | E-book + website

9789046963890, 251 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 30,50
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Kinderen zijn vaak grenzeloos nieuwsgierig. Ze zijn onderzoekend, stellen vragen waarop je als volwassene soms ook het precieze antwoord niet weet en ze proberen vol enthousiasme de wereld om zich heen te begrijpen. Bovendien lijken ze van nature of uit ervaring al heel veel verschijnselen te kunnen ‘onderzoeken’ en ‘oplossen’. Het is de vraag of wij, volwassenen, ons wel genoeg bewust zijn van wat kinderen eigenlijk allemaal doen en zeggen. Herkennen we hun nieuwsgierigheid als (exact) redeneren, kunnen we de juiste vragen stellen om kinderen verder te boeien? Krijgen kinderen genoeg mogelijkheden om hun interesses en creativiteit verder te ontwikkelen? Deze vragen staan centraal in dit brede, vakoverstijgende handboek.


Recente (inter)nationale studies wijzen uit dat leerprocessen dynamisch van aard zijn; leren komt in interactie tot stand en de uitkomst is niet voorspelbaar. Een statische opvatting over talent of ontwikkeling, zoals “je hebt een wiskunde knobbel”, blijkt  niet langer houdbaar. Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool introduceert een procestheorie die praktische handvatten biedt voor het herkennen en stimuleren van talentvol gedrag. In deze theorie wordt uitgelegd hoe alle kinderen binnen hun eigen mogelijkheden kunnen excelleren. Het boek gaat in op vijf principes van talentontwikkeling en de rol van de leerkracht in de talentdriehoek. De ondersteunende website bevat opdrachten en links naar verdiepende bronnen en  filmpjes. Voor docenten zijn er powerpoints en een docentenhandleiding beschikbaar.

Het docentenmateriaal bij Talentgerichte ontwikkeling op de basisschool bestaat uit een docentenhandleiding en extra opdrachten.

Docentenmateriaal aanvragen

Dr. Herman Veenker is onderzoeker/projectleider Toekomstig talent, lectoraat Integraal Jeugdbeleid en Pedagogische Academie van de Hanzehogeschool Groningen, Dr. Henderien Steenbeek is lector Leren en Gedrag aan dezelfde academie en universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan de faculteit Psychologie van de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. Marijn van Dijk is universitair hoofddocent ontwikkelingspsychologie aan dezelfde faculteit net als honorair hoogleraar Complexe dynamische systemen in ontwikkeling, opvoeding en onderwijs  Prof. Dr. Paul van Geert.

'Doelgerichte, praktische uitgave voor studenten en leraren in het basisonderwijs, die er op actief-onderzoekende wijze werk van willen maken om het dagelijks onderwijs in te richten op basis van talenten van kinderen. Een rijk en actueel boek, met gerichte doelstellingen per hoofdstuk. Educatief ontwerpen: basisschoolkinderen verdienen dit!' - NBD Biblion, 22 maart 2017

'Voor leerkrachten is het essentieel dat hij of zij talentvol gedrag in iedere leerling weet te herkennen en voldoende nieuwsgierigheid bij leerlingen opwekt via instructie en lesmethoden. Hoe, dat leggen de auteurs in dit boek nauwkeurig en gefundeerd uit.' - Gifted@248, zomer 2017

'De auteurs van dit boek zijn universitair onderzoekers en hoogleraren, die laten zien dat leerprocessen dynamisch van aard zijn, en dat het idee van de wiskundeknobbel of de talenknobbel niet meer houdbaar is.' - Naar school!

'Aan de basis van dit boek ligt het onderzoeksprogramma TalentenKracht van de Rijksuniversiteit Groningen, waarover in Didactief veel geschreven is. Talentontwikkeling bij wetenschap en techniek staat daarin centraal. Dit boek bundelt de praktische aanbevelingen en handreikingen uit de onderzoeken in een overzichtelijk geheel. Het boek biedt een diepgaand beeld van talentontwikkeling en hoe je dit op de basisschool kunt stimuleren.' - Didactief boekenWIJZER

‘Zeer helder taalgebruik en prettig leesbaar. Differentiatiemogelijkheden zijn prima. Bronnen zijn ondersteunend aan de inhoud.’ – docent Haagse Hogeschool, 8 september 2017

‘Overzichtelijke lay out. Niveau is passend bij de pabo doelgroep. De besproken thema's zijn reeds een onderdeel van het curriculum, maar ook een goede en verdiepende aanvulling erop. Sluit mooi aan op de innovatieve ontwikkelingen in het basisonderwijs.’ – docent Haagse Hogeschool, 6 februari 2018

‘Interessant. Mooi dat de talentgerichte aanpak in dit boek breder wordt getrokken dan de W&T-insteek die het eerder was. Binnen de nieuwe AD PEM-opleiding willen we een duidelijk accent leggen op talentontwikkeling. Dit boek geeft voor een deel hier onderbouwing bij.’ – docente Christelijke Hogeschool Ede, 12 april 2018

'Het betreft een theoretisch goed onderbouwd boek, dat uitnodigt tot (systematische) reflectie. Het legt terecht de focus op het begrip 'talentvolle ontwikkeling'. De moeite waard!' - Tijdschrift intern begeleiders, november 2018