Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context

Van startbekwaam naar stadsbekwaam

1e druk | 2016 | Ruben Fukkink, Ron Oostdam
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context | Boek

9789046905296, 300 pagina's
€ 34,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context | E-book

9789046963647, 300 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 34,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

In de onderwijswereld komt er steeds meer aandacht voor urban education, oftewel onderwijs en opvoeding in een stedelijke context. Werken in de stad vraagt om specifieke onderwijs- en opvoedingsvaardigheden. Leraren en pedagogen in opleiding moeten niet alleen startbekwaam, maar ook stadsbekwaam worden opgeleid. Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context komt tegemoet aan deze vraag.


Het boek vertaalt inleidende en verdiepende theorie naar praktijkgerichte situaties in een Nederlandse context. Dit middels een samenspel van onderwijskundige en sociologische inzichten in opvoeding en onderwijs. Daarbij worden zowel de negatieve als de positieve kanten belicht van het werken op school en binnen het gezin in grote steden. In het eerste deel van Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context typeren verschillende auteurs, elk met eigen praktijkervaringen, het begrip ‘onderwijs en opvoeding in de grote stad’. Het tweede deel gaat in op de rol van de pedagogische professional en omschrijft beroepscontexten, kennis, attitudes en vaardigheden. Samenwerking in de stedelijke praktijk, met kinderen, ouders, collega’s en andere organisaties, komen in het derde deel aan bod.

Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context maakt maatwerk mogelijk voor studenten aan eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen, (universitaire) pabo’s en pedagogische en sociale opleidingen op HBO- en WO-niveau. Dit boek is ook interessant voor professionals werkzaam in het onderwijs, in de sociale sector en bij onderwijsdiensten.

 

ERRATUM bij Onderwijs en opvoeding in een stedelijke context - Van startbekwaam naar stadsbekwaam

Op pagina 92-93 van het boek zijn helaas de verkeerde figuren afgebeeld. De juiste figuren vindt u hier.

Ruben Fukkink is lector Pedagogiek aan de Faculteit Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is tevens bijzonder hoogleraar Kinderopvang en educatieve voorzieningen voor het jonge kind bij het Institute of Child Development and Education (CDE) van de Universiteit van Amsterdam. Ron Oostdam is hoogleraar-onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector ‘Maatwerk in leren en instructie’. Daarnaast is hij als hoogleraar Onderwijsleerprocessen verbonden aan de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij medeauteur van het handboek ‘Samen werken aan leren en opvoeden’.

In het tijdschrift Van 12 tot 18 is een special verschenen over Urban Education, geschreven door Ruben Fukkink en Ron Oostdam.

Voor welke uitdagingen staan professionals die werken in de (grote) stad? En welke specifieke kennis en vaardigheden hebben pedagogen en leerkrachten nodig in een stedelijke omgeving?

Klik hier om de special te lezen.

'Met bijdragen van veertig pedagogen, onderwijskundigen, sociologen en filosofen is het boek een toonbeeld van superdiversiteit. Het besteedt aandacht aan onder andere segregatie, ouderparticipatie en burgerschapsvorming, en daarnaast aan wetenschap en techniek, het jonge kind en meertaligheid. De bundel is bedoeld voor aanstaande leraren en social workers, maar is ook voor ervaren professionals een waardevol naslagwerk. De auteurs beschrijven meer dan alleen basale didactische en pedagogische vaardigheden: ze dagen uit om op basis van theoretische inzichten en casussen anders aan te kijken tegen de beroepspraktijk en maatschappelijke discussies.' - Didactief, nummer 6 2017

‘Het handboek is zeer interessant! Mooie indeling en makkelijk te lezen. Mooie voorbeelden uit de praktijk en koppeling naar de theorie. Korte samenvatting van de hoofdstukken. Onze studenten werken op hun stagescholen met een diverse groep kinderen en ouders die Almere en omgeving rijk is. Studenten zijn vaak op zoek naar antwoorden op specifieke vragen die context afhankelijk zijn. Dit handboek geeft inzicht in wat de "grote" stad op het gebied van onderwijs en opvoeding kan betekenen voor kinderen, ouders en professionals.’ – Hogeschooldocent Windesheim, 10 april 2020