Samen werken aan leren en opvoeden

Basisboek over ouders en school

1e druk | 2014 | Ron Oostdam, Peter de Vries
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Samen werken aan leren en opvoeden | Boek

9789046903865, 288 pagina's
€ 34,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Samen werken aan leren en opvoeden | E-book

9789046962442, 288 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 34,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Scholen krijgen steeds meer aandacht voor de relatie met ouders. Ook de overheid en lerarenopleidingen laten een sterk toenemende belangstelling hiervoor zien. Onderzoek toont immers aan dat een goede pedagogische én didactische samenwerking met ouders leidt tot beter onderwijs en positieve effecten heeft op de leerresultaten. Dit boek biedt een overzicht van wat pedagogen, leraren en andere beroepsgroepen moeten weten om met ouders en hun kinderen te kunnen samenwerken.


Samen werken aan leren en opvoeden
gaat in op de voordelen van een goede samenwerking tussen ouders en school. Het boek biedt concrete informatie en strategieën, die een stap verder gaan dan de gebruikelijke communicatieaspecten rond ouderbetrokkenheid. In diverse hoofdstukken komen deskundigen aan het woord over hun praktijkervaringen of onderzoeksresultaten.

Samen werken aan leren en opvoeden is geschikt voor onder meer (universitaire) pabo’s, eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen op HBO-niveau, universitaire lerarenopleidingen, en pedagogische opleidingen op HBO- en WO-niveau. Ook professionals in het basis- en voortgezet onderwijs, onderwijsdiensten en sociale beroepen hebben veel aan het boek.

Ron Oostdam is hoogleraar-onderzoeksdirecteur van het Kenniscentrum Onderwijs en Opvoeding van de Hogeschool van Amsterdam. Hij is daar tevens lector ‘Maatwerk in leren en instructie’. Daarnaast is hij hoogleraar Onderwijsleerprocessen bij de afdeling Pedagogiek, Onderwijskunde en Lerarenopleiding van de Universiteit van Amsterdam. Peter de Vries is consultant bij CPS ‘Onderwijsontwikkeling en Advies’ en erkend expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Hij is auteur van het Handboek ouders in de school.

(…) een uitstekend naslagwerk.' – NBD Biblion, 6 augustus 2014

‘Enorm prettig boek! Vlot leesbaar. Fijn dat de losse thema's vanuit verschillende invalshoeken worden benaderd. Verschillende hoofdstukken zijn een mooie aanvulling als achtergrondinformatie over onderwerpen die aan bod komen tijdens onze cursusdag over ouderbetrokkenheid en het voeren van gesprekken met ouders.’ – docent Basiscursus Gedragsspecialist Post HBO, 12 april 2018

'Samen werken aan leren en opvoeden haakt in op de voordelen van een goede samenwerking tussen ouders en school, waarbij de focus ligt op het actief betrekken van ouders bij het onderwijsleerproces van hun kind op school. Het boek biedt concrete informatie en strategieën die een stap verder gaan dan de gebruikelijke communicatieaspecten rond ouderbetrokkenheid. Diverse deskundigen op het gebied van ouderbetrokkenheid geven een beeld van wat er speelt op het gebied van onderzoek, inzichten en toepassingen bij het samenwerken met ouders in de beroepspraktijk.' - PO Management Magazine