Ontwikkeling in de groep

Groepsdynamica bij kinderen en jongeren

2e druk | 2017 | Marianne Luitjes, Ilona de Zeeuw-Jans
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Ontwikkeling in de groep | Boek + website

9789046905142, 400 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 47,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Ontwikkeling in de groep | E-book + website

9789046963562, 400 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 47,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Kinderen en jongeren leren veel van de groepen waarin ze tijd doorbrengen en daarom hebben hun ervaringen binnen groepsverband grote invloed op hun ontwikkeling. Omgekeerd bepalen individuele kinderen en jongeren de groepsdynamiek. Professionals die op een adequate manier dergelijke processen van kinderen en jongeren bijsturen, dragen bij aan een goede ontwikkeling van de groep en van ieder kind. Ontwikkeling in de groep is een uniek handboek, dat zich richt op het werken met groepen kinderen en jongeren.

 


Ontwikkeling in de groep
 bestaat uit twee delen. Deel 1 vertaalt de theorie over groepsprocessen bij kinderen en jongeren naar de praktijk. Elk hoofdstuk koppelt een fase van de groepsontwikkeling aan de individuele ontwikkeling van een kind of jongere. De gebruiker krijgt concrete voorbeelden om inzicht te verwerven in de groepsprocessen en handvatten om deze processen te begeleiden. Dit alles voor brede toepassingsgebieden: van de peuterspeelzaal tot voortgezet onderwijs en sportclubs. Deel 2 behandelt drie grote thema’s: diversiteit, speciale groepen en begeleiding. Op de website staan spel- en werkvormen, aanbevolen literatuur, links naar filmpjes en verdiepende vragen over de stof.

Ontwikkeling in de groep is bedoeld voor studenten binnen de richtingen onderwijs (zowel basis- als middelbaar), hulpverlening, sport en welzijn. De uitgave is ook geschikt voor professionals die met groepen kinderen en jongeren werken.

In deze herziene versie is de toegepaste theorie uitgebreider en zijn voorbeelden geactualiseerd. Ook zijn de modellen aangepast en biedt het boek meer praktische tips. In het thema begeleiding ligt de nadruk meer op het pedagogisch handelen; het ontwikkelen en leren toepassen van vaardigheden door de groepsbegeleider.

Marianne Luitjes en Ilona de Zeeuw-Jans hebben een achtergrond als sociaal- en ontwikkelingspsycholoog en hebben veel ervaring in het hoger onderwijs en in het werkveld.

‘Mooie opbouw en verdeling over de drie delen van het boek. Goed actueel ingespeeld op de materie. Positief dat de insteek op basis van het kind is genomen.’ – docente Hogeschool Inholland, 18 augustus 2017

‘Ik heb met plezier dit boek en de website bekeken en gelezen. Dit boek heeft de juiste onderwerpen en een praktische vertaling vanuit de theorie. Ik vind het boek prettig leesbaar, het heeft een goed niveau en een goede indeling. Ik vind de verdeling tussen theorie, voorbeelden, vragenlijsten, filmpjes en werkvormen heel goed. Ik werk voor de master Educational Needs van Windesheim, leerroute gedragspecialist. Wij leiden gedragspecialisten in het onderwijs op. Dit boek geeft hen inzicht en praktische handvatten in groepsprocessen bij kinderen en jongeren.’ – Dewi Piscaer, Hogeschool Windesheim, september 2017

'Het betreft een echt naslagwerk, tot op detailniveau.' - Zorg Primair, #02.2019