Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding

Integraal perspectief op kind en jongere

1e druk | 2023 | Peter de Vries, Rob Gilsing (red.)
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding | Boek + website

9789046908082, 294 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 34,95
  • Gratis verzending binnen Nederland vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • 2 werkdagen levertijd binnen Nederland
  • Op voorraad

Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding | E-book + website

9789046970737, 294 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 34,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

 

Let op: Dit e-book lees je via Bookshelf

Kinderen en jongeren hebben recht op de beste kansen om zichzelf te ontwikkelen. Dat lukt beter als professionals in het sociaal en pedagogisch domein en in het onderwijs goed samenwerken, zowel onderling als met de ouders of verzorgers. Het boek Ouders, onderwijs en jeugdzorg in verbinding leert en stimuleert daarom (toekomstige) jeugdprofessionals om niet alleen interprofessioneel samen te werken, maar óók om de cruciale verbinding aan te gaan met de ouders en verzorgers. En daarmee het kind en de jongere centraal te zetten.


Het eerste deel van het boek behandelt het belang van een goede samenwerking tussen onderwijs, jeugdzorg en ouders of verzorgers. Deel twee biedt concrete inzichten en handvatten hoe deze samenwerking het beste vorm te geven. In deel drie komen de verschillende partijen aan bod die betrokken zijn bij de ontwikkeling en opvoeding van kinderen en jongeren. Deel vier schetst ten slotte de wettelijke en praktische kaders van de samenwerking. Deze opbouw, in combinatie met het online materiaal, maakt het boek zowel geschikt voor een intensieve cursus als voor gebruik in één onderwijsblok van tien weken.

Bij dit boek hoort een website met aanvullende materialen: oefeningen, reflectievragen en suggesties voor verder lezen. Voor docenten zijn er powerpoint en didactische handreikingen bij alle hoofdstukken beschikbaar, als hulp bij het vormgeven van lessen.

Dit boek is geschreven voor studenten van opleidingen in het sociaal en educatief domein: Social Work, Pedagogiek, Toegepaste Psychologie, Pabo en andere lerarenopleidingen. Het is ook geschikt voor Associate degree-trajecten, zoals de Ad Pedagogisch Educatief Professional, en post-hbo- en Masteropleidingen. Daarnaast biedt het boek interessante inzichten voor professionals die een verbindende rol spelen tussen ouders, school en andere jeugdinstellingen in de wijk.

Hier kun je je docentenmateriaal aanvragen. 

Docentenmateriaal aanvragen

Peter de Vries is expert op het gebied van ouderbetrokkenheid. Als trainer, adviseur, auteur en onderzoeker houdt hij zich bezig met de samenwerking tussen ouders en school. Dat doet hij in de kinderopvang, peuterspeelzalen, (gehandicapten)zorg en het verenigingsleven. Daarnaast doet hij promotieonderzoek naar ouderbetrokkenheid aan de Rijksuniversiteit Groningen. Eerder schreef hij met Ron Oostdam Samen werken aan leren en opvoeden (Coutinho, 2014).

Rob Gilsing is lector Jeugdhulp in transformatie aan De Haagse Hogeschool. Interprofessionele samenwerking is een van de centrale onderzoekslijnen in zijn lectoraat. Hiervoor was hij verbonden aan het Sociaal en Cultureel Planbureau en was hij hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, opvoeding en onderwijs bij het Verwey-Jonker Instituut. In 2005 is hij gepromoveerd op de verhouding tussen nationaal en lokaal jeugdbeleid. Hij heeft veel (praktijkgericht) onderzoek gedaan naar de transformatie van de jeugdhulp.

Bijdragend auteurs zijn:

Annemiek van Beurden, Marieke Boelhouwer, Lisa Boonk, Marij Bosdriesz, Karin Diemel, Marije den Dulk, Vincent Fafieanie, Jantien Gerdes, Pieter Gerrits, Rob Gilsing, Mariette Haasen, Mirjam Heemskerk-van der Sprong, Erik Hekkelman, Peter Hulsen, Anne-Marie Huyghen, Ton Jonker, Angeline van der Kamp, Jana Knot-Dickscheit, Chris Kuiper, Willem van Leeuwen, Janneke Metselaar, Laura Nooteboom, Sanne Pronk, Katrien Schober, Martin Schravesande, Hans Schuman, Gontien Wetselaar, Peter de Vries, Bert Wienen en Mariës Zegers. 

Met een voorwoord door René Peeters, landelijk ambassadeur samenwerking onderwijs, jeugd en zorg 2019-2021.