Praktijkgericht onderzoek in bedrijf

2e druk | 2017 | Jan Leen, Jef Mertens
Ben je docent? | Wil je dit studiemateriaal beoordelen voor gebruik in je lessen, of is het al voorgeschreven? Vraag hier direct je docentexemplaar aan.

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf | Boek + website

9789046905654, 168 pagina's Onbeperkt toegang tot website
€ 25,95
  • Gratis verzending vanaf € 20,-
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken
  • Binnen 3 - 4 werkdagen geleverd

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf | E-book + website

9789046964057, 168 pagina's Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€ 25,95
  • Direct toegang tot het studiemateriaal
  • 5% studentenkorting bij aanschaf van minimaal 2 verschillende studieboeken

Deze tijd, waarin kennis steeds sneller veroudert, vraagt om een kritische blik en onderzoekende houding. Deze uitgave biedt studenten een onmisbare basis in onderzoeksvaardigheden. Praktijkgericht onderzoek in bedrijf is gebaseerd op het integraal model voor praktijkgericht onderzoek dat Jan Leen ontwikkelde voor het bedrijfskundig vakgebied. Hierin wordt de handelingscyclus gekoppeld aan de onderzoekscyclus.


Na hoofdstukken over het integraal model, typen praktijkgericht onderzoek en het verwerven van een onderzoeksopdracht worden de stappen uit de onderzoekscyclus behandeld: probleemanalyse en onderzoeksontwerp, dataverzameling en -analyse en rapporteren en presenteren van bevindingen. Het laatste hoofdstuk laat de student reflecteren op het onderzoeksproces.

Praktijkgericht onderzoek in bedrijf is bedoeld voor studenten van bedrijfskundige opleidingen als Bedrijfskunde, Technische bedrijfskunde, Facility Management, Human Resource Management en Logistiek Management. Het is ook nuttig voor professionals die hun onderzoeksvaardigheden willen vergroten.

Op de website zijn voor studenten kennisclips en powerpoints beschikbaar. Voor de docent is er een handleiding.

De belangrijkste aanpassing in deze tweede herziene druk is dat er een meer logische volgorde in het gehele werkproces van de onderzoeksvoorbereiding is aangebracht. De stappen van vraagstelling, theoretisch kader, conceptueel model en deelvragen zijn verder uitgewerkt en grijpen beter in elkaar.

In het boek wordt de werkwijze van deductief onderzoek gevolgd, en dat komt nu explicieter naar voren. In andere hoofdstukken zijn inzichten toegevoegd die bepaalde onderwerpen verrijken. Zo zijn onderwerpen als het monitoring onderzoek en de businesscase meer uitgewerkt.

Daarnaast is het webmateriaal uitgebreid met een kennisclip over de onderzoekscyclus.

De uitgebreide docentenhandleiding bevat:

  • de uitgangspunten van het boek;
  • voorbeelden voor afstudeeropdrachten inclusief koppeling met de handelingscyclus;
  • de rol van de onderzoeker en hoe om gegaan kan worden met de onzekerheden die bij de student kunnen ontstaan tijdens het doen van onderzoek;
  • een uitwerking van een studietraject waarin probleemoplossing en onderzoek worden gecombineerd, met een indeling naar leerperioden;
  • een aanvulling op de wijze waarop de student verantwoording kan afleggen over zijn onderzoeksproces.

 

Docentenmateriaal aanvragen

Jan Leen is docent aan de opleiding Bedrijfskunde van de Hogeschool van Amsterdam.

Jef Mertens was docent aan de Academie voor Business IT en Management van Avans Breda. Tevens is hij auteur van Praktijkonderzoek voor bachelors.