Creativiteit als uitdaging in sociaal werk

De waarde van anders

1st edition | 2017 | Paul Beekers, Ruud Kroes, Jan van Rosmalen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk | Boek + website

9789046905579, 310 pages Onbeperkt toegang tot website
€37.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk | E-book

9789046963975, 310 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€37.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Onze samenleving verandert in rap tempo: maatschappelijke zekerheden verdwijnen en burgers voeren steeds vaker de regie over hun eigen zorg en welzijn. Dat stelt grote uitdagingen aan de beroepsuitoefening van sociaal werkers. De sociaal werker van nu kan buiten de bestaande kaders denken en gaat -samen met anderen- op zoek naar nieuwe mogelijkheden en oplossingen. Dat vergt creativiteit!

Creativiteit als uitdaging in sociaal werk focust op zowel de individuele creativiteit van sociaal werkers als op de samenwerking en cocreatie met burgers en professionals van verschillende disciplines. Het boek behandelt kennis, inzichten en tools als designthinking, die sociaal werkers kunnen inzetten bij de creatieve processen bij het zoeken naar nieuwe en waardevolle mogelijkheden om maatwerk te bieden. Voor het benutten en uitbouwen van het creatief kapitaal van de sociaal werker, wisselt het boek theoretische concepten en onderzoeksgegevens af met interessante casussen, praktische opdrachten en creativiteitstechnieken.

Het boek is geschreven voor studenten van de opleidingen Social Work, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening, Pedagogiek, Culturele en Maatschappelijke Vorming, Toegepaste Psychologie en Creatieve Therapie.

Paul Beekers en Ruud Kroes zijn docent Creativiteitstheorie aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).
Jan van Rosmalen is docent, inspirator en coördinator van de minor ‘Creativiteitsontwikkeling’ aan de HAN

"Soms krijg je als recensent een pareltje toegeworpen. Voor mij stond dat in het boek Creativiteit als uitdaging in het sociaal werk. [...] De beschreven methodieken zijn in de brede zin zeer bruikbaar. De voornaamste werkwijze is Designthinking, een verfrissende manier van denken en aanpakken.... [...] Wat mij betreft een leuke en verfrissende aanrader! - Vakblad Sociaal werk, oktober 2018