Disclaimer

Uitgeverij Coutinho besteedt haar uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van alle gepubliceerde data op deze website, op websites die horen bij onze producten, of op websites die een zelfstandig product zijn. Onjuistheden of onvolledigheden zijn echter niet altijd te voorkomen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door de afwezigheid of onjuistheid van informatie op deze website, op websites die horen bij onze producten, of op websites die een zelfstandig product zijn.

Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor om op ieder gewenst moment de inhoud van deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn te wijzigen of te verwijderen. Uitgeverij Coutinho kan niet garanderen dat de vermelde hyperlinks nog juist zullen zijn wanneer u deze bekijkt. Tevens aanvaardt Uitgeverij Coutinho geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen. Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor om iedere link of ieder programma op enig moment te verwijderen. Tevens behouden wij ons het recht voor om deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn zonder kennisgeving vooraf en zonder verdere aanspraken in zijn geheel te verwijderen. Ook is Uitgeverij Coutinho niet aansprakelijk voor de gevolgen (schade) als gevolg van het verwijderen van deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn.

Gegevens die op deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn, zijn opgenomen, mogen niet zonder toestemming van Uitgeverij Coutinho worden gebruikt, behalve indien het uitsluitend persoonlijke doeleinden betreft.

Aan alle gedownloade informatie van deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn, kunnen geen rechten worden ontleend. De gebruiker vrijwaart Uitgeverij Coutinho, de werknemers van Uitgeverij Coutinho, vertegenwoordigers en alle andere gelieerde partijen aan Uitgeverij Coutinho van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en kosten die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn.

Iedereen die de op deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn getoonde informatie gebruikt, en iedereen die de van deze website, websites die horen bij onze producten, of websites die een zelfstandig product zijn gedownloade informatie gebruikt, wordt geacht akkoord te gaan met de bovengenoemde bepalingen. Misbruik zal aanhangig worden gemaakt bij de van toepassing zijnde rechtbank.