Privacy Policy Uitgeverij Coutinho bv

Privacy policy en cookie beleid

Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die Uitgeverij Coutinho gebruikt, verzamelt en verwerkt van relaties, klanten, bezoekers en gebruikers van onze producten, website, webshop en overige diensten.

Wij respecteren de privacy van onze relaties, klanten, bezoekers en gebruikers van onze (online) producten, website(s), webshop en overige diensten. Wij behandelen en beveiligen de persoonlijke gegevens van relaties, klanten, bezoekers en gebruikers met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking nemen wij uitgebreide technische en organisatorische maatregelen.

Wij houden ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij Coutinho bv, Slochterenlaan 7 1405 AL te Bussum.

Onze privacy policy kan wijzigen indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij zullen je informeren wanneer hier sprake van is voordat deze inwerking treedt. Wij raden je aan om ons privacy policy regelmatig te raadplegen. Mocht je hier vragen over hebben, stuur dan je mail naar: avg@coutinho.nl.

Indien je vragen of klachten hebt of wilt reageren op ons privacy policy, kun je contact met ons opnemen via avg@coutinho.nl. We streven altijd naar een passende oplossing. Mocht je daarna toch niet tevreden zijn dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Ons privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 1 januari 2021

Gebruik van je gegevens en het doel

Wij kunnen je gegevens (laten) analyseren en combineren met andere gegevens. Wij gebruiken hiervoor je naam, postadres, mailadres en telefoonnummer om onze communicatie zo veel mogelijk op je interesses af te stemmen. Ook verwerken wij je gegevens, niet individueel identificeerbaar, in marktonderzoeksrapporten.

Wij gebruiken je mailadres voor het versturen van serviceberichten, bijvoorbeeld over je betaling of verzending van je product na aankoop. Daarnaast zullen we je per mail informeren over onze eigen producten of diensten die verband houden met een aangekocht product of dienst of wanneer je een beoordelingsexemplaar hebt aangevraagd.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen je gegevens alleen met derden voor de uitvoering van de overeenkomst of om je te informeren over soortgelijke producten en diensten.

Indien je geen mailingen van ons wenst te ontvangen, meld je dan af via de ‘afmeld-link’ in de mail of stuur een bericht naar avg@coutinho.nl.

Daarnaast gebruiken wij je gegevens voor marketingdoeleinden wanneer je instemt met het privacy statement of je hebt opgegeven voor de nieuwsbrief.

Daarnaast gebruiken wij je gegevens voor:

 • het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten;
 • verbetering van de dienstverlening van Uitgeverij Coutinho;
 • het opstellen van webstatistieken;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Uitgeverij Coutinho gelden;
 • beslechting van eventuele geschillen.

Verwerking van je gegevens

Wij verwerken op verschillende manieren je gegevens in het kader van onze dienstverlening. Wanneer je je persoonsgegevens aan ons verstrekt bijvoorbeeld doordat je een product uit de webshop aanschaft, je abonneert op onze nieuwsbrief, een beoordelingsaanvraag doet of bijvoorbeeld deelneemt aan een (online) workshop of training, dan nemen wij je gegevens op in onze database. Hier koppelen wij je voorkeuren en interesses aan. In dit geval zijn wij, Uitgeverij Coutinho, de Verwerkersverantwoordelijke. Dat betekent dat wij verantwoordelijk zijn om je gegevens veilig te verwerken. Het kan voorkomen dat wij je persoonsgegevens delen met derden, bijvoorbeeld met de post of via onze distributeur voor het versturen van een aangekocht product. In dit geval blijven wij de Verwerkersverantwoordelijke.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • contactgegevens van personen, onderwijsinstellingen en bedrijven waaronder naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer, omvang van de organisatie;
 • functiegegevens;
 • opgegeven interesses;
 • factuurgegevens waaronder kvk en btw registratie nummer;
 • gegevens over betalingen;
 • gegevens over bestelde producten.

Wanneer je via onze website of digitale dienst terecht komt op een website of digitale dienst van een derde, dan is het privacy beleid van deze derde van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website, of digitale dienst van deze derde. Wij adviseren je het privacy beleid van deze partij te raadplegen.

Verzamelen van gegevens

Om onze dienstverlening te kunnen blijven optimaliseren verzamelen wij statistische gegevens. Wij doen dit met functionele en analytische cookies. Functionele cookies zijn kleine bestandjes die op je digitale apparaat worden geplaatst. Het is noodzakelijk voor het goed werken van onze website. Cookies onthouden bijvoorbeeld je wachtwoord en je voorkeursinstellingen, zoals de taal waarin je de website wilt lezen. Ook onthouden ze welk product je in onze webshop in je winkelmandje hebt geplaatst. En ze volgen hoe je door de website surft. Met deze informatie kunnen wij de werking van onze website analyseren en verbeteren. Voor het plaatsen van functionele en analytische cookies hebben wij geen toestemming nodig van de websitebezoeker.

Daarnaast gebruiken wij Google Analytics (een webanalyse-service), waarbij we analytische cookies verzamelen. Deze cookies meten bijvoorbeeld het aantal bezoekers en de meest bekeken (sub)sites. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website wordt door Google opgeslagen op hun servers. Deze gegevens worden niet op internet gepubliceerd. Google gebruikt deze niet-openbare informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Via commerciële partijen, maar ook via sociale kanalen en platformen, afhankelijk van je instellingen op het sociale platform, ontvangen wij eveneens geanonimiseerde gegevens. Wij verwerken deze gegevens geanonimiseerd en leggen dit vast in rapportages om zo onze website en diensten aan onze relaties, klanten, bezoekers en gebruikers te kunnen optimaliseren.

Bewaartermijnen

Binnen Coutinho hanteren we diverse bewaartermijnen voor je persoonsgegevens en wij vinden dat deze bewaartermijn het doel van bewaren rechtvaardigt waarvoor we het gebruiken. Wanneer er geen nieuwe data wordt toegevoegd, komen de (persoons-)gegevens automatisch te vervallen.

Hieronder tref je een overzicht hoe lang we wat bewaren. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je met ons contact opnemen via avg@coutinho.nl.

Wat

Welke gegevens

Bewaartermijn

Orderdetails

NAW-gegevens
E-mailadressen
Financiële gegevens

2 jaar

Accountgegevens

NAW-gegevens
E-mailadressen
Ordergegevens (aankopen bij Coutinho)

3 jaar

Vouchergegevens / code

NAW-gegevens
E-mailadressen
Ordergegevens (aankopen bij Coutinho)

Gedurende de looptijd van de voucher

Gebruikersstatistieken

Inlogtijden
Gegevens over gebruik

1 jaar

Beoordelingsaanvragen

NAW-gegevens
E-mailadressen
Mening (beoordeling)
Ordergegevens
Bedrijfsgegevens (onderwijsinstelling)

7 jaar

Afmelden of inzage en correctie van je gegevens

Wil je geen post of mail meer ontvangen van ons, dan kun je je via de link in elke mailing en/of nieuwsbrief afmelden (met uitzondering van serviceberichten die verband houden met je geplaatste order). Daarnaast is er de mogelijkheid om je per mail af te melden via avg@coutinho.nl. Bij deze afmelding dien je rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 weken. Mocht je de gegevens die wij over je hebben, willen inzien of laten corrigeren, stuur dan een bericht naar: avg@coutinho.nl.

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we je vragen je verzoek te bevestigen via het aan je account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel je vragen om je te identificeren middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Er kunnen zich situaties voordoen waarin we je recht om af te melden, zoals die hierboven staan beschreven, kunnen weigeren of beperken. We kunnen bijvoorbeeld weigeren (sommige van) je persoonsgegevens te verwijderen als verwerking van dergelijke gegevens nog nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. In dat geval beoordelen we zorgvuldig of een dergelijke uitzondering van toepassing is en zullen je hierover informeren.

Wijzigingen

Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren je dan ook om geregeld dit privacy policy te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Uitgeverij Coutinho zal je informeren over belangrijke wijzigingen voordat deze inwerking treden. De laatste datum waarop een wijziging heeft plaatsgevonden wordt aangegeven in dit document over privacy policy.