Privacy Policy Uitgeverij Coutinho bv

Privacy policy en cookie beleid

Deze privacy policy is van toepassing op alle gegevens die Uitgeverij Coutinho (Slochterenlaan 7 1405 AL te Bussum) gebruikt, verzamelt en verwerkt van relaties. Onder relaties verstaan wij klanten, bezoekers en gebruikers van onze producten, website, webshop en overige diensten.

Vanzelfsprekend houden wij ons aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de Telecommunicatiewet en overige privacywet- en regelgeving stellen. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij Coutinho.

De privacy van onze relaties vinden wij zeer belangrijk en zullen wij om deze reden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen. Om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, nemen wij uitgebreide technische en organisatorische maatregelen. Wanneer je via onze website of digitale dienst terecht komt op een website of digitale dienst van een derde, dan is het privacy beleid van deze derde van toepassing. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens via de website of digitale dienst van deze derde. Wij adviseren je het privacy beleid van deze partij te raadplegen.

Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy bij zwaarwichtige redenen, zoals wijzigingen bij wet- en regelgeving of indien nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Wij raden je aan om ons privacy policy regelmatig te raadplegen. Mocht je vragen of klachten hebben of willen reageren naar aanleiding van ons privacy policy, neem dan contact met ons op via avg@coutinho.nl. We streven altijd naar een passende oplossing. Mocht je daarna toch niet tevreden zijn, dan heb je het recht een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens in Den Haag.

Ons privacy policy is voor het laatst gewijzigd op: 1 oktober 2022

Gebruik van je gegevens en het doel

Bij aankoop van een van onze producten, aanvraag van een docentexemplaar, of bij aanmelden voor onze nieuwsbrief, ga je akkoord met ons privacy policy en gebruiken we je gegevens voor marketingdoeleinden. Middels een analyse van je gegevens en deze te combineren met andere (voorkeur)gegevens, stemmen we onze communicatie zo veel mogelijk af op je interesses en informeren wij je per mail over onze producten of diensten die verband houden met een aangekocht product of dienst of ontvangen docentexemplaar. Wij gebruiken hiervoor je naam, postadres, mailadres en (eerdere) aankoopgegevens. Daarnaast verwerken wij je gegevens, niet op persoonsniveau, in marktonderzoeksrapporten.

Je gegevens worden ook gebruikt voor:

 • Het versturen van serviceberichten (bijvoorbeeld over je betaling of verzending van je product na aankoop);
 • het uitvoeren van de overeenkomst en/of het leveren van producten en diensten;
 • verbetering van de dienstverlening van Uitgeverij Coutinho;
 • het opstellen van webstatistieken;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen die voor Uitgeverij Coutinho gelden;
 • beslechting van eventuele geschillen.

Wij verkopen je persoonsgegevens niet aan derden. Wij delen je gegevens alleen met derden voor de uitvoering van de overeenkomst zoals met de post of via onze distributeur voor het versturen van een aangekocht product.

Verwerking van je gegevens

Je persoonsgegevens worden bij ons in de database opgenomen zodra je je persoonsgegevens bij ons achterlaat, bijvoorbeeld doordat je een product uit de webshop aanschaft, je een account aanmaakt, je abonneert op onze nieuwsbrief, een aanvraag voor een docentexemplaar doet of omdat je deelneemt aan een (online) workshop of training. Aan je persoonsgegevens koppelen wij je voorkeuren en interesses.

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • contactgegevens van personen, onderwijsinstellingen en bedrijven waaronder naam, (post)adres, e-mailadres, telefoonnummer, omvang van de organisatie;
 • functiegegevens;
 • opgegeven interesses;
 • factuurgegevens waaronder kvk en btw registratie nummer;
 • gegevens over betalingen;
 • gegevens over bestelde producten.

Verzamelen van gegevens

Wij verzamelen via onze website statistische gegevens, met functionele en analytische cookies, om onze dienstverlening en website te kunnen optimaliseren.

Bewaartermijnen

Binnen Coutinho hanteren we diverse bewaartermijnen voor je persoonsgegevens en wij vinden dat deze bewaartermijn het doel van bewaren rechtvaardigt waarvoor we het gebruiken. Wanneer er geen nieuwe data wordt toegevoegd, komen de (persoons-)gegevens automatisch te vervallen.

Hieronder tref je een overzicht hoe lang we wat bewaren. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je met ons contact opnemen via avg@coutinho.nl.

Wat

Welke gegevens

Bewaartermijn

Orderdetails

NAW-gegevens
E-mailadressen
Financiële gegevens

2 jaar

Accountgegevens

NAW-gegevens
E-mailadressen
Ordergegevens (aankopen bij Coutinho)

3 jaar

Vouchergegevens / code

NAW-gegevens
E-mailadressen
Ordergegevens (aankopen bij Coutinho)

Gedurende de looptijd van de voucher

Gebruikersstatistieken

Inlogtijden
Gegevens over gebruik

1 jaar

Beoordelingsaanvragen

NAW-gegevens
E-mailadressen
Mening (beoordeling)
Ordergegevens
Bedrijfsgegevens (onderwijsinstelling)

7 jaar

Afmelden of inzage en correctie van je gegevens

Wil je geen mail, nieuwsbrief of post van ons ontvangen, meld je dan af via de link in de mailing (met uitzondering van serviceberichten zoals die verband houden met je geplaatste order). Voor het afmelden, inzien of wijzigen van je gegevens kun je ons ook mailen op avg@coutinho.nl. Bij deze afmelding dien je rekening te houden met een verwerkingstijd van 2 weken.

Om er zeker van te zijn dat we met de juiste persoon te maken hebben, kunnen we je vragen je verzoek te bevestigen via het aan je account gekoppelde e-mailadres en/of bij twijfel je vragen om je te identificeren middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs.

Het recht op afmelden kan worden beperkt of uitgesteld wanneer het nodig is om aan uitvoering van de overeenkomst of aan wettelijke verplichtingen te voldoen. Indien hier sprake van is, zullen we je informeren. We maken je afmelding in orde, zodra de situatie dit toe laat.

Wijzigingen

Uitgeverij Coutinho behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy policy, bijvoorbeeld vanwege wetswijzigingen. Wij adviseren je dan ook om geregeld dit privacy policy te raadplegen, zodat je op de hoogte bent van de wijzigingen. Uitgeverij Coutinho zal je informeren over belangrijke wijzigingen voordat deze inwerking treden. De laatste datum waarop een wijziging heeft plaatsgevonden wordt aangegeven in dit document over privacy policy.