DANS!

Praktisch handboek voor het basisonderwijs

3rd edition | 2024 | Etje Heijdanus-de Boer, Anouk van Nunen, Ronald Hueskens (red.), Petra Beers, Danielle Bouwmeester, Pauline Verhallen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

DANS! | Boek + website

9789046908532, 303 pages Onbeperkt toegang tot website
€37.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

DANS! | Code voor website

9789046972083 Onbeperkt toegang tot website
€13.95
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

DANS! | E-book + website

9789046972076, 303 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€37.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Dans sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang. Door te dansen zetten ze hun lichaam in als instrument om ideeën, ervaringen en gevoelens vorm te geven. Zo verkennen zij zichzelf, de ander en de wereld. Met DANS! ontdek je de mogelijkheden van dansonderwijs en leer je deze te ontwikkelen en toe te passen in je eigen lessen.

DANS! is het eerste handboek dat wettelijke kaders, onderzoeksresultaten, beleidsvorming en jarenlange ervaring vertaalt naar een praktisch leermateriaal. Deze derde druk is grondig herzien en sluit volledig aan op de kerndoelen primair onderwijs en de kennisbasis dans en drama. Het centrale didactische uitgangspunt van DANS! is ‘leren door doen’. Dit geldt voor de leerling, maar ook voor de leraar. Die vindt in dit handboek een schat aan informatie over dansonderwijs: de contexten van dans, dansdoelen, dansontwikkeling en het creatieve proces. Maar de leraar wordt vooral ook uitgenodigd om met deze theorie aan de slag te gaan. Daartoe biedt DANS! tal van praktische hulpmiddelen, van kant-en-klare voorbeeldlessen en dansactiviteiten tot een volledig uitgewerkte leerlijn DANS!.

Op de bijbehorende website staan de uitgeschreven dansactiviteiten en voorbeeldlessen dans. Je vindt er ook videofragmenten voor de lespraktijk en playlists met links naar muziekfragmenten, en aanvullend studiemateriaal.

DANS! richt zich op pabostudenten en leraren in het basisonderwijs. Het handboek is ook geschikt voor studenten aan kunstvakopleidingen en opleidingen op het gebied van bewegen en sport.

 

In deze derde, herziene editie zijn de plaats en de functie van dans in het onderwijs geactualiseerd en geïllustreerd met eigentijdse foto’s en videofragmenten (op de website). Vakspecifieke bekwaamheden dans voor de leraar (vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch) zijn gerelateerd aan de landelijk vastgelegde bekwaamheidseisen voor leraren. In het werken met leerlingen is de centrale invalshoek ‘het werken vanuit vermogens’. Er is gekozen voor een geactualiseerde uitgewerkte leerlijn dans voor het basisonderwijs. Creatieve ontwikkeling op basis van procesgerichte didactiek heeft nu een centrale plaats en dit wordt geïllustreerd aan de hand van videofragmenten van en over dans. Het repertoire dansactiviteiten en voorbeeldlessen dans is geactualiseerd en er heeft een update plaatsgevonden over het onderwerp vakintegratie. Om de leerbaarheid en het inzicht te vergroten is de structuur van de hoofdstukken overzichtelijker gemaakt. Tevens zijn er twee didactische instrumenten ontwikkeld voor toetsing, evaluatie en hoe je dans in het onderwijs vorm kunt geven.

De auteurs van DANS! hebben ruime ervaring als docenten dans en drama in het basis- en voortgezet onderwijs en aan verschillende pabo’s. Zij hebben bijgedragen aan tal van publicaties over dit vakgebied, waaronder de kennisbasis dans en drama. Hiernaast hebben ze een schat aan ervaring op het snijvlak van onderwijs en cultuur. Etje Heijdanus-de Boer was 35 jaar werkzaam in het basisonderwijs, de pabo en het kunstvakonderwijs, en was daarnaast onderwijscoach, cultuurcoördinator en onderwijsontwikkelaar. Anouk van Nunen heeft ruime ervaring als docent dans en drama aan de pabo van Hogeschool Inholland. Ook heeft ze gewerkt als vakdocent dans, drama en cultuureducatie in het basis- en voortgezet onderwijs en heeft ze meegewerkt aan veel dansvoorstellingen en dansprojecten in het onderwijs. Ronald Hueskens doceert sinds 1998 de vakken dans, drama en cultuuronderwijs aan de Pabo Hogeschool van Amsterdam en de Universitaire Pabo van Amsterdam en was adviseur cultuureducatie voor het Amsterdams Fonds voor de Kunst. Petra Beers is vakdocent dans in het basis- en voortgezet onderwijs en op diverse pabo’s en kunstvakopleidingen. Daarnaast ondersteunt zij als adviseur en projectleider scholen in het vormgeven van kunst- en cultuureducatie. Danielle Bouwmeester is trainer op het gebied van cultuureducatie, creativiteit en kunstvakdidactiek bij verschillende pabo’s, kunstvakopleidingen en culturele instellingen.

Helder, goed opgebouwd boek, waarin (in ons geval) op heel duidelijke wijze de studenten worden meegenomen in de vakdidactiek, achtergronden, literatuur en praktijk. Het is zowel een praktisch handboek als om achtergrondinformatie op te zoeken. Qua niveau past het goed bij studenten van de Pabo.
Docent Hogeschool Utrecht , Maart 2024