Democratie begint bij jezelf

Ontwikkelen van burgerschap

1st edition | 2020 | Hubert Hermans, Rob Bartels
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Democratie begint bij jezelf | Boek + website

9789046906972, 203 pages Onbeperkt toegang tot website
€27.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Democratie begint bij jezelf | E-book + website

9789046968352, 203 pages
€27.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

In een democratie is het belangrijk dat mensen openstaan voor verschillen en tegenstellingen en dat zij kunnen omgaan met spanningen die hierdoor kunnen ontstaan. Het helpt als zij in staat zijn om hun eigen opvattingen te zien vanuit het perspectief van anderen, in plaats van meteen te oordelen. Het boek Democratie begint bij jezelf gaat over het ontwikkelen van je ‘innerlijke democratie’: de waarden en vaardigheden die je als mens nodig hebt om als verantwoorde burger te kunnen functioneren in de samenleving.


Democratie begint bij jezelf
vult een bestaande leemte in het onderwijs op het gebied van burgerschap en democratische vorming. Het boek legt (toekomstige) leraren uit wat het concept ‘innerlijke democratie’ inhoudt en helpt ze om zelf een democratische houding te vormen. De auteurs reiken methodes aan om leerlingen in de klas democratische vaardigheden bij te brengen. Studenten worden uitgedaagd om van elkaar én van zichzelf te leren door (eigen) standpunten tegen te spreken, de dialoog met zichzelf en elkaar aan te gaan en zelfreflectie toe te passen. Centraal daarin staan de verschillende posities die mensen in de samenleving innemen met de bijbehorende verantwoordelijkheden en soms conflicterende belangen.

Op de website bij dit boek staan lessuggesties voor het behandelen van het concept ‘innerlijke democratie’ in de klas.

Dit boek is geschreven voor studenten van de pabo en tweedegraads lerarenopleidingen. Het is ook geschikt voor leraren in het basis- en voortgezet onderwijs.

Hubert Hermans is emeritus hoogleraar psychologie. Hij is internationaal bekend als ontwikkelaar van de Dialogical Self Theory. Rob Bartels is docent pedagogiek en levensbeschouwing bij de pabo Alkmaar van Inholland.

'Met dit boek beogen de auteurs (emeritus hoogleraar psychologie en docent pedagogiek pabo Alkmaar) om docenten in opleiding (pabo en tweedegraads lerarenopleidingen) te leren hun eigen democratische houding te onderzoeken. Op deze wijze willen zij een brug slaan tussen democratie in het groot en democratie in het klein. Oppositie, coöperatie en participatie zijn de centrale concepten die van belang zijn voor zowel democratie in het groot als democratie in het klein (innerlijke democratie). De drie delen in dit boek (Tegenspraak, Leren van elkaar en van jezelf, Participatie) zijn elk onderverdeeld in vijf tot zeven hoofdstukken waarin het idee van innerlijke democratie verder wordt uitgewerkt. Een zorgvuldig samengesteld studieboek voor docenten in opleiding. Bevat vele vragen, oefeningen, een register en literatuurlijst en een verwijzing naar bijbehorend online studiemateriaal.' - NBD Biblion, 8 mei 2020

‘Het sluit goed aan bij wat wij met de wereldklas in het kader van het Nuffic certificaat willen onderwijzen.’ – docent pabo Hogeschool Leiden, 15 juni 2020

'Helder leerboek voor (toekomstige) leraren trekt vergelijking tussen democratie en innerlijke dialoog: het laat je nadenken over je waarden. Na dit boek is de lezer veel wijzer geworden over de kleine democratie en daarmee samenhangend over de grote democratie.' - Didactief, 19 juni 2020

‘Hermans & Bartels schreven een boek dat me inspireert. Het sluit helemaal aan bij de gelaagdheid van ons bestaan: democratisch denken en handelen kun je alleen maar doen als je ook interne democratie toelaat. Als je intern veelzijdig kunt zijn qua perspectieven, als je durft te twijfelen en te onderzoeken, dan ga je vanzelf ook extern de dialoog opzoeken en je laten raken door anderen. Een boek voor leraren die met studenten willen leren dialogiseren. Met goede wetenschappelijke onderbouw en veel treffende oefeningen.’ - Rudy Vandamme, 5 april 2021 - Bekijk hier het filmpje van Rudy Vandamme