Denken over kunst

Een inleiding in de kunstfilosofie

4th edition | 2007 | A.A. Van den Braembussche
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Denken over kunst | Boek

9789046900093, 376 pages
€44.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

Denken over kunst biedt een systematische introductie van een aantal grondbegrippen en basistheorieën uit de kunstfilosofie. Het verschaft een theoretisch kader waarmee vanuit verschillende gezichtspunten over kunst kan worden nagedacht.

Denken over kunst maakt het verband duidelijk tussen kunstfilosofie en kunstwereld, en presenteert een zo objectief mogelijke weergave van de stand van zaken binnen het esthetisch denken. Over wat kunst is en wat kunst zou moeten zijn, gaat het eerste deel van deze inleiding. Hierin komen de klassieke kunsttheorieën aan bod die tot de dag van vandaag onze kijk op kunst hebben beïnvloed. In het tweede deel plaatst de auteur het denken over kunst in een maatschappelijk en historisch kader en vergelijkt hij de verschillende kunstfilosofische stromingen met elkaar. Kunst kan ook als taal worden beschouwd, met een eigen tekensysteem, althans volgens de postmodernisten. Volgens deze opvatting moet kunst los van de historische context worden gewaardeerd en bestudeerd. In het derde deel staat de vraag centraal of kunst wel een relatie met de werkelijkheid dient aan te gaan. De inzichten en theorieën die in dit boek aan bod komen, worden geïllustreerd aan de hand van full-colour afbeeldingen van de bespoken kunstwerken.

Denken over kunst richt zich op universitaire studenten kunst- en cultuurstudies, studenten (kunst)filosofie en hovo-studenten, maar is ook geschikt als een algemene introductie in de stof.

Deze vierde druk bevat enkele aanvullingen onder andere over Kants kritische filosofie en is geactualiseerd, met name de becommentarieerde literatuuroverzichten waarmee de hoofdstukken worden afgesloten. Bovendien is het boek geheel nieuw vormgegeven met veel kleurenillustraties.
Antoon Van den Braembussche is universitair hoofddocent kunstfilosofie aan de Faculteit voor Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij bekleedt een deeltijd professoraat in de kunstkritiek aan de Vrije Universiteit te Brussel.