DichtErBij

Wegen en overwegen in het sociaal werk

1st edition | 2013 | Heleen van Deur, Margot Scholte, Ard Sprinkhuizen
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

DichtErBij | Boek + website

9789046903827, 184 pages Onbeperkt toegang tot website
€26.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 3 - 4 business day delivery

DichtErBij | E-book + website

9789046961902, 184 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€26.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

DichtErBij | Code voor website

9789046960851 Onbeperkt toegang tot website
€8.50
  • Direct access to your online study materials

 

Note: You are purchasing access to the online material. This order does not include the book. Would you also like to order the book? Select “Book + online study material” or “E-book + online study material”

De praktijk van sociale professionals verandert sterk, onder andere door de Wmo en Welzijn Nieuwe Stijl. Professionals lossen niet langer vanuit hun spreekkamer problemen op, maar versterken met vroegtijdige, gerichte interventies de zelfredzaamheid van cliënten. ‘DichtErBij’ is de naam van de methodiek die de startfase van hulp- en dienstverlening én het vervolg aanpast aan deze nieuwe werkwijze. Hierbij wordt veel aandacht geschonken aan de kennis, vaardigheden en houding die de sociale professional in veranderende opdrachten nodig heeft.

DichtErBij, het enige boek dat zich specifiek op dit onderwerp richt, is ontwikkeld in samenwerking met hogescholen en het werkveld. DichtErBij omvat een cyclische methode die de versterking van de eigen kracht van het cliëntsysteem actief beïnvloedt. Tijdens ieder contact met de cliënt staat een aantal kernvragen centraal: Hoe staat het probleem er voor? Welke oplossingen dienen zich aan? Wat is de beste stap die we kunnen zetten? En hoe reageert de cliënt op deze aanpak? De grondhouding van de professional krijgt veel aandacht. DichtErBij biedt achtergronden, een werkproces en essays over de inhoudelijke basis van de methodiek. Voorbeelden uit de actuele praktijk onderstrepen de heldere theorie.

Voor studenten MWD, SPH, CMV en Social Work, maar ook voor wijkverpleegkundigen die hun blikveld willen verbreden en sociale professionals, is dit een prima boek.

Voor docenten die DichtErBij verplicht hebben voorgeschreven, is gratis docentenmateriaal beschikbaar. Het ondersteunende docentenmateriaal bestaat uit:

  • een handleiding
  • werkvormen
  • een casusboek
  • PowerPoints.
Request teaching material

Onder redactie van Heleen van Deur, Margot Scholte en Ard Sprinkhuizen.

Met bijdragen van Juriaan Omlo, Kees Penninx & Fons Klaase.

‘Een publicatie die dicht op de huid van de tijd zit en uitdaagt vertrouwde uitgangspunten van het maatschappelijk werk te heroverwegen en nader te onderzoeken. Laten we hopen dat we nog regelmatig zullen worden verrast door publicaties van deze lectoren.’ – Maatwerk, 2014/3