Discursieve vaardigheden

Leidraad voor probleemanalyse, argumentatie en onderzoek

2nd edition | 1998 | Victor van den Bersselaar, Klaas J. Hoeksema
Discursieve vaardigheden

Discursieve vaardigheden | Boek

9789062831210, 231 pages
€19.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

In een professioneel werkverband komen mensen voortdurend voor complexe vraagstukken te staan die om een oplossing vragen. Hierbij wordt telkens weer een beroep gedaan op vaardigheden in het analyseren van problemen en situaties en in sommige gevallen ook op onderzoeksvaardigheden. Het woord discursieve vaardigheden heeft betrekking op het geheel van deze vaardigheden.

Centraal in dit boek staat de vraag welk denkproces iemand moet doorlopen om op professionele wijze problemen te kunnen signaleren en analyseren, vragen te kunnen stellen en antwoorden te kunnen vinden en hier vervolgens over te kunnen rapporteren. Het boek toont hoe aanstaande professionals de logica van hun redeneringen voor anderen zichtbaar kunnen maken en verantwoorden. Anderzijds leren zij de redeneringen van anderen te doorzien en, zo nodig, door te prikken. De auteurs besteden in ruime mate aandacht aan projectmatig werken in onderwijs- en beroepspraktijk.

Discursieve vaardigheden is geschreven voor (aanstaande) professionals die hun eigen discursieve vaardigheden willen aanleren, verbeteren en/of aanscherpen.

In vergelijking tot de vorige druk is dit boek enigszins aangepast. Nadrukkelijke aandacht is er voor de relatie met projectmatig werken in onderwijs- en beroepspraktijken. Met name het slot is daardoor enigszins aangescherpt. De doelstellingen en structuur van het boek zijn echter onveranderd gebleven.
Victor van den Bersselaar en Klaas Hoeksema zijn verbonden aan de Hogeschool van Amsterdam.