Effective Writing in English

A Sourcebook

3rd edition | 2017 | Mike Hannay, J. Lachlan Mackenzie
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Effective Writing in English | Boek + website

9789046905739, 304 pages Onbeperkt toegang tot website
€36.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Van veel Nederlandstalige academici en hbo'ers wordt verwacht dat zij correct, aantrekkelijk en doeltreffend Engels schrijven. Effective Writing in English: A Sourcebook is een betrouwbare leidraad bij het Engelstalige schrijfproces. Het geeft praktische adviezen hoe een overtuigende Engelse tekst geschreven moet worden, met aandacht voor het structureren van de tekst, het ordenen van alinea's en zinnen, en het redigeren van het eindresultaat.


Het doel van Effective Writing in English is om de controle van een schrijver over zijn tekst te vergroten, en om te laten zien hoe je met een Engelse tekst je communicatieve doelen kunt bereiken. Aan de orde komen onder meer de grammaticale middelen die je kunt inzetten om op passende en doeltreffende wijze je zinnen te bouwen. Het boek kan gebruikt worden naast Principles and Pitfalls of English Grammar van J. Lachlan Mackenzie.

Effective Writing in English is geschreven voor Nederlandstalige academici en hbo’ers die bewuster en zelfverzekerder in het Engels willen schrijven.

Are you a non-Dutch speaking teacher? You can use this English form to request an inspection copy. request a copy

In deze derde herziene druk is een aantal wijzigingen doorgevoerd. Zo zijn de beide eerste delen van het boek vrij radicaal herschreven, met veel nieuwe voorbeelden. Het hoofdstuk over spelling is uit het boek geschrapt; voor informatie over spellingsrichtlijnen wordt nu verwezen naar de website. Daarnaast is aan bepaalde hoofdstukken nieuwe informatie toegevoegd. Tot slot is de leeslijst aan het einde geactualiseerd.

Mike Hannay is emeritus hoogleraar Engelse Taalkunde en tegenwoordig ook directeur van het Academic Language Programme aan de Vrije Universiteit Amsterdam. J. Lachlan Mackenzie is emeritus hoogleraar Functionele Taalwetenschap aan dezelfde universiteit. Beide auteurs hebben een brede ervaring in het doceren aan Nederlandstalige studenten Engels.

‘Werkelijk een bijzonder boek. Zeer overzichtelijk ingedeeld. Tot noch toe waren we louter geïnteresseerd in wetenschappelijk schrijven, maar in het actuele bredere scala van theses vult dit boek een niche. Zowel promovendi als beleidsstukken en anderszins zijn aan de orde van de dag. Dit boek ondersteunt de individuele student die daarvoor komt te staan. Engels schrijven is beslist niet voor alle studenten een issue. Wel voor hen die zich willen kwalificeren voor master studies en management.’ - Docent Hogeschool van Amsterdam, augustus 2017

‘Het is een heel goed geschreven en overzichtelijk boek met veel zeer nuttige informatie voor studenten. Het maakt niet alleen Nederlandse studenten maar ook anderstaligen bewust van verschillen in bijvoorbeeld interpunctie en spelling tussen Engels en andere talen. De review sections zijn uitstekend. De website is ook heel nuttig. Het geheel is zeer geschikt voor universitaire studenten. Het is goed ondersteunend materiaal voor niet-native speakers die werkstukken en scripties in het Engels moeten schrijven. Mijn indruk op dit moment is dat het alle relevante onderwerpen en meest voorkomende problemen bespreekt.’ – Docent Leiden University, september 2017

‘Wij gebruiken Effective Writing of English al jaren. Het voldoet aan al onze eisen wat betreft ons 'writing programme'. Vanaf volgend jaar is ons BA programma ook toegankelijk voor buitenlandse studenten - we zullen de nieuwe editie van Effective Writing in English dan ook weer gebruiken in ons Proficiency programma.’ – Docente  Universiteit van Amsterdam, november 2017

'Deze uitgave is een uitstekend hulpmiddel om Engelse teksten van Nederlanders ook voor Engelstalige lezers prettig leesbaar te maken. En omdat men tegenwoordig via internet een wereldwijd publiek kan bereiken, is dat beslist geen overbodige luxe.' - NBD Biblion, 24 januari 2018