Gemotiveerd leren en lesgeven

De kracht van intrinsieke motivatie

2nd edition | 2020 | Anje Ros, Jos Castelijns, Anne-Marieke van Loon, Kris Verbeeck
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Gemotiveerd leren en lesgeven | Boek

9789046907337, 168 pages
€24.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Gemotiveerd leren en lesgeven | E-book

9789046968963, 168 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€24.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Gemotiveerd leren en lesgeven zet motivatieprocessen helder uiteen en geeft aan wat je als leraar kunt doen om de intrinsieke motivatie van leerlingen te ondersteunen. Als leerlingen gemotiveerd zijn, zijn ze betrokken en nieuwsgierig en beter in staat om te gaan met uitdagingen en tegenslagen. Ook halen ze vaak betere schoolresultaten. In de praktijk blijkt echter dat de motivatie van leerlingen gedurende hun schoolloopbaan afneemt. Ze vinden het saai op school en zijn minder betrokken bij schoolse taken.


De theoretische uitgangspunten, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, worden concreet gemaakt door casussen van klassensituaties uit het basisonderwijs en voortgezet onderwijs. De lezer krijgt praktische tips en suggesties aangereikt om een gemotiveerde leeromgeving te creëren, in de vorm van checklists, stappenplannen en aanwijzigingen voor het handelen van leraren. Aan de hand van prikkelende vragen wordt de lezer uitgedaagd om na te denken over de eigen schooltijd, de eigen motivatie, de wijze waarop hij of zij handelt in de klas en het effect van dit handelen op leerlingen. Er is een apart hoofdstuk gewijd aan het omgaan met ongewenst gedrag in de klas en de rol van motivatie daarbij. Met behulp van concrete voorbeelden en tips, ontleend aan de zelfdeterminatietheorie, krijgt de lezer handvatten om ongewenst gedrag te voorkomen.

Dit boek is geschreven voor (aankomende) leraren in het basis- en voortgezet onderwijs die hun onderwijs zo willen inrichten dat leerlingen op een gemotiveerde manier leren.

In de tweede druk is er een nieuw hoofdstuk toegevoegd over het voorkomen van storend gedrag en de rol van motivatie daarbij. Sinds de invoering van passend onderwijs kampen leraren steeds vaker met gedragsproblemen van leerlingen, wat leidt tot meer stress en werkdruk. Dit hoofdstuk gaat over oorzaken van storend gedrag in de klas en wat leraren kunnen doen om dit te voorkomen. Met praktische voorbeelden en concrete tips, ontleend aan de zelfdeterminatietheorie, krijgt de lezer handvatten om storend gedrag in de klas te voorkomen. Bovendien is de tweede druk voorzien van meer praktijkvoorbeelden en opdrachten en meer informatie over het bevorderen van motivatie, zelfregulatie en evalueren.

Anje Ros is lector Goed Leraarschap, Goed Leiderschap aan de Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Jos Castelijns is lector Eigentijds beoordelen in het onderwijs aan de Hogeschool De Kempel. Anne-Marieke van Loon werkt als associate lector Leren met ICT bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. Kris Verbeeck werkt als senior onderwijsadviseur bij M&O-groep.

'Elk hoofdstuk is een rijke mix van theorie, in de vorm van informatie, schema's, tabellen en concepten, en praktijkcasussen met overdenkingen en reflectievragen. Met uitgebreide literatuurlijst, register en informatie over de in dit thema goed ingevoerde auteurs. In tijden van de nadruk leggen op extrinsieke motieven om te leren een niet te missen uitgave voor iedereen die onderwijs, leerlingen én zichzelf op basis van motivatie een warm hart toedraagt!' - NBD Biblion, 29 juli 2020

'Het boek verschijnt in een herdruk precies op het moment dat er volop aandacht nodig is om de intrinsieke motivatie van leerlingen te bevorderen. Dit boek is zeker geschikt om te bestuderen binnen bestaande teams (in zowel voortgezet als in primair onderwijs) die werk willen maken van de intrinsieke motivatie van hun leerlingen. Het boek biedt leraren een boeiende opfriscursus van hun kennis over motivatie. Door ermee aan de slag te gaan in de eigen werksituatie worden actuele kennis én praktijkervaringen opgebouwd en gedeeld met elkaar. Daarmee wordt de kwaliteit van het onderwijs verbeterd.' - Stichting NIVOZ, 2 september 2020