Handboek creatieve therapie

3rd edition | 2008 | Henk Smeijsters
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Handboek creatieve therapie | Boek + website

9789046901328, 445 pages Onbeperkt toegang tot website
€43.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Handboek creatieve therapie | E-book + website

9789046961858, 445 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€43.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Creatief therapeuten zijn reflective practitioners die bij de praktische uitvoering van hun beroep weloverwogen keuzes moeten maken. Dit Handboek creatieve therapie ondersteunt de (toekomstige) beroepsbeoefenaar bij dit reflecteren over het werk.

Centraal staat het 'CT-molecuul': een model dat beschrijft welke kennis en vaardigheden een creatief therapeut nodig heeft en hoe hij zich deze eigen kan maken. In de verschillende hoofdstukken wordt telkens een element van dit model onder het vergrootglas gelegd. Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de orde: diagnostiek, indicatiestelling, doelstelling, methodiek, kunstzinnige en psychotherapeutische referentiekaders. Begrippen als creativiteit, spel en expressie worden nader geanalyseerd. Speciale aandacht is er voor evidence based practice en voor het analoge-procesmodel. De theorie wordt steeds toegelicht met verhelderende praktijkvoorbeelden per medium.

Het Handboek creatieve therapie voldoet aan de eisen van het landelijk beroepsprofiel 2008 en vervult daarmee de rol van funderend boek voor alle creatieve therapieën. Het biedt ook aan professionals een samenhangend kader dat de praktijk van alledag van een wetenschappelijke onderbouwing voorziet.
In de derde, herziene druk is speciale aandacht voor het analoge-procesmodel en voor actuele therapieën zoals cognitieve gedragstherapie, dialectische gedragstherapie en de schemagerichte therapie. Nieuw in het hoofdstuk Professionalisering is het onderwerp evidence based practice, waarin de auteur dieper ingaat op dit begrip. Het hoofdstuk over onderzoek is verder uitgebreid onder andere met voorbeelden van onderzoek dat door de kenniskringen gerealiseerd is.
Dr. Henk Smeijsters is lector van de kenniskring Kennisontwikkeling Vaktherapieën (KenVaK) van de Hogeschool Zuyd, Hogeschool Utrecht en ArtEZ Hogeschool. Hij is ook hoofdopleider van de Masteropleiding Vaktherapieën aan de Hogeschool Zuyd. Hij was lid van de projectgroep die het Landelijk Opleidingsprofiel Creatieve Therapie van 1999 en 2008 voorbereidde.