Het erfgoeduniversum

Een inleiding in de theorie en praktijk van cultureel erfgoed

1st edition | 2014 | Marlite Halbertsma, Marieke Kuipers
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Het erfgoeduniversum | Boek

9789046904169, 272 pages
€31.95
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • 2 business day delivery within the Netherlands
  • In stock

Het erfgoeduniversum | E-book

9789046962282, 272 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€31.95
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Cultureel erfgoed is actueler dan ooit. Wie aan cultuur doet, kan nauwelijks om het erfgoed heen dat het verleden ons heeft nagelaten in de vorm van kunstwerken, historische gebouwen en oude steden, tradities en cultuurlandschappen. Cultureel erfgoed valt niet weg te denken uit onze vrijetijdsbesteding en het toeristische aanbod. Het erfgoeduniversum is het eerste Nederlandstalige studieboek dat de algemene thematiek van cultureel erfgoed behandelt aan de hand van voorbeelden uit de hele wereld, en natuurlijk ook uit Nederland.

Het boek behandelt de gehele breedte van het erfgoedveld in elf thematische hoofdstukken. Het laat zien hoe de verscheidenheid van cultureel erfgoed sterk is gegroeid, en waarom. Onderwerpen zijn onder meer materieel en immaterieel erfgoed, de rol van erfgoedexperts en erfgoedconsumenten en de toekomst van het erfgoed. Het boek gaat over wat mensen doen met de objecten en tradities die zij willen bewaren voor latere generaties. Het beschrijft ook de verschuivingen die in de loop der tijd zijn ontstaan in de waardering van erfgoed. Zo komen naast de vredelievende doelstellingen die unesco voorheeft met het Werelderfgoed ook trauma’s en conflicten rondom erfgoed voor.

Het boek richt zich primair op studenten van hbo en wo uit studierichtingen als (kunst)geschiedenis, archeologie, cultuurwetenschappen, vrijetijds- en toerismestudies en architectuur. Het is ook interessant voor iedereen die meer wil weten over de rol van cultureel erfgoed in de samenleving.

Marlite Halbertsma is als emeritus hoogleraar verbonden aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Marieke Kuipers werkt als hoogleraar bij de Technische Universiteit Delft en als senior specialist bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.
Het Erfgoeduniversum is een briljant essay geworden, ik kan niet anders zeggen. Elegant, doordacht, breed, actueel, scherp, uitstekend geformuleerd en gedocumenteerd, hapklaar, met onverwachte voorbeelden en pijnlijk precieze kwesties. Het boeg gaat zeer uitgebreid in op erfgoedpraktijken en op erfgoedprofessionals, en op de historische wortels van tal van (museum)kwesties. En het verbindt vrijwel alle kanten van erfgoed: spullen, ideeën, gebruiken, praktijken, gebouwen, onder de grond, digitaal, zelfs de toekomst.' – Riemer R. Knoop, Lectoraat Cult Erfgoed AHK Reinwardt Academie