Impact vanuit veerkracht

Het ontwikkelen van een professionele houding in mensgericht werk

1st edition | 2023 | Marlies Jellema
Lecturer or teacher? | Are you interested in using a publication for your course, or already adopted a publication for course use: request a free inspection copy.

Impact vanuit veerkracht | Boek + website

9789046908433, 184 pages Onbeperkt toegang tot website
€29.50
  • Orders above € 20,- are free of shipping costs within the Netherlands
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks
  • New! Ordered before 11:00 pm, delivered within one business day
  • In stock

Impact vanuit veerkracht | E-book + website

9789046971918, 184 pages Onbeperkt toegang tot het e-book via Bookshelf
€29.50
  • Direct access to your study materials
  • Receive a 5% student discount when purchasing two different textbooks

 

Note: You can only read this e-book via Bookshelf.  

Professionals in een mensgericht beroep zijn in de eerste plaats zelf ook mens. Hierdoor kunnen ze vanuit compassie en gelijkwaardigheid met de ander omgaan, hierdoor kunnen ze ‘er zijn’. Bewustzijn van deze verbinding vormt de basis van een professionele houding. Het ontwikkelen van zo’n attitude betekent doorgroeien als mens tot professional. De nieuwe uitgave Impact vanuit veerkracht geeft vanuit de positieve psychologie een actuele visie op de ontwikkeling van een effectieve beroepshouding weer, zoals leren omgaan met prestatiedruk. Daarnaast geeft het praktijkgerichte boek inzicht in hoe een professionele houding vanuit de reeds aanwezige potentie verder ontwikkeld kan worden. De theorie wordt geïllustreerd met concrete voorbeelden en casussen uit de praktijk.

Het boek bestaat uit twee delen. In het eerste deel wordt toegelicht wat een professionele houding inhoudt en waarom het bewustzijn en het ontwikkelen van deze houding belangrijk is voor het welzijn van de professional én voor de effectiviteit van het werk. Het schetst de huidige context en omgeving van de mensgerichte professional, rekening houdend met individuele factoren, zoals persoonlijke motivatie en waarden, en de invloed daarvan op de beroepsrol. In deel twee wordt middels een praktische handleiding beschreven wat de ontwikkeling van een beroepshouding kan opleveren in het werk. In elk hoofdstuk wordt een fundamenteel onderdeel van de professionele houding uitgewerkt. Onderwerpen als empathie, autonomie en authenticiteit komen aan bod. Elk hoofdstuk bevat reflectieopdrachten om het professioneel zelfbewustzijn te bevorderen.

Online studiemateriaal
Het boek wordt aangevuld met een online omgeving waarin verdiepende opdrachten en beeldmateriaal te vinden zijn.

Voor wie
Impact vanuit veerkracht
is geschreven voor studenten van de opleidingen Social Work, Toegepaste Psychologie, Pedagogiek en Verpleegkunde. Daarnaast is het boek geschikt voor de lerarenopleiding basisonderwijs, voor eerste- en tweedegraads lerarenopleidingen en de master Special Educational Needs. Het sluit ook aan bij andere associate degrees en hbo-opleidingen in zorg en welzijn. Tot slot is het boek geschikt voor professionals in mensgerichte beroepen, coaching en supervisie.

Marlies Jellema werkte jarenlang in verschillende mensgerichte beroepen en met uiteenlopende doelgroepen. Inmiddels is ze al meer dan twintig jaar verbonden aan Hogeschool Windesheim, als docent, onderwijsontwikkelaar en onderzoeker. Daar werkt ze onder meer voor de bacheloropleiding Social Work, de masteropleidingen Educational Needs en Psychomotorische Therapie en de post-hbo-opleidingen positieve psychologie en supervisiekunde.

Daarnaast is Marlies eigenaar van het Centrum voor Werkgeluk, waar ze trainingen en opleidingen verzorgt in onder andere motiverende gespreksvoering, positieve psychologie en ‘acceptance and commitment’.

Samen met Dineke Behrend schreef ze eerder Muzisch-agogische methodiek (Coutinho, zesde druk, 2016). Ook maakt ze deel uit van de redactie van het Tijdschrift voor Positieve Psychologie en is ze hoofdredacteur van het Tijdschrift voor Begeleidingskunde van de LVSC. Marlies is geregistreerd bij de LVSC, MINT en ACT-guide.

'De leeswijzer aan het begin werkt verhelderend. Het geeft duidelijk aan waar deel 1 en 2 over gaan en hoe je het boek kunt lezen en kunt gebruiken. De indeling is helder. Schrijfstijl is persoonlijk, ik word als lezer betrokken en kan het op mezelf betrekken. Niveau is gelukkig niet te wetenschappelijk, terwijl er wel degelijk veel bronnen zijn gebruikt.'